L'acostament de la terminologia al gran públic mitjançant productes multimèdia de difusió (Jordi Bover)