Noves normes ortogràfiques IEC (I)

Articles

En aquest article es parla dels canvis que han suposat les noves normes ortogràfiques de l’IEC en la terminologia mèdica, particularment en l’àmbit de la neurologia.

Julià Berruezo, M. Antònia. "Noves normes ortogràfiques IEC (I)" [en línia]. Neurologia catalana. Butlletí de la Societat Catalana de Neurologia (2018), núm. 36, p. 59.
<http://www.scn.cat/docs/butlleti/Butlleti-36.pdf>