Es pot fer servir l’adjectiu ‘mediat/mediada’? (La Revista del COMB)