Què hem de dir, mort cerebral o mort encefàlica?

Articles

Aquest article exposa les diferències conceptuals entre dos termes que sovint es confonen: mort cerebral i mort encefàlica.

Julià Berruezo, M. Antònia. "Què hem de dir, mort cerebral o mort encefàlica?" [en línia]. Neurologia catalana. Butlletí de la Societat Catalana de Neurologia (2018), núm. 35, p. 60.
<http://www.scn.cat/docs/butlleti/butlleti-35.pdf>