Fins a quin punt sou col·laboratius?

Articles
Via Empresa

De vegades, els termes que designen nous models de vida, oberts, participatius i molt més socials, no ens arriben acompanyats de l’adjectiu col·laboratiu -iva, sinó de la forma co- afegida davant d’un substantiu, com ara cohabitatge, cotreball o coallotjament. 

 

TERMCAT, CENTRE DE TRERMINOLOGIA. "Fins a quin punt sou col·laboratius?". Via Empresa (11 gener 2023).