Back to top

migrant climàtic | migrant climàtica - Neoloteca

Presentació
migrant climàtic | migrant climàtica migrant climàtic | migrant climàtica

 • ca  migrant climàtic | migrant climàtica, n m, f
 • ca  desplaçat climàtic | desplaçada climàtica, n m, f sin. compl.
 • ca  refugiat climàtic | refugiada climàtica, n m, f sin. compl.
 • es  desplazado climático | desplazada climática, n m, f
 • es  migrante climático | migrante climática, n m, f
 • es  refugiado climático | refugiada climática, n m, f
 • fr  migrant climatique | migrante climatique, n m, f
 • fr  migrant du climat | migrante du climat, n m, f
 • fr  réfugié climatique | réfugiée climatique, n m, f
 • fr  réfugié du climat | réfugiée du climat, n m, f
 • en  climate change migrant, n
 • en  climate change refugee, n
 • en  climate migrant, n
 • en  climate refugee, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació semàntica d'una denominació en ús**

Medi ambient, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+Adj)**, **Denominació catalana 3: Locució nominal (N+Adj)**

Definició
Migrant ambiental que es veu obligat a abandonar el seu lloc de residència habitual a causa de la degradació ambiental provocada pel canvi climàtic.

Nota

 • 1. La degradació ambiental que obliga a abandonar el lloc de residència pot ser conseqüència d'episodis puntuals (per exemple, inundacions o huracans) o de processos lents (per exemple, episodis de sequera o la pujada del nivell del mar).
 • 2. Actualment, el concepte de migrant climàtic no està previst en cap llei internacional. En la denominació refugiat climàtic | refugiada climàtica, doncs, el nucli refugiat | refugiada no té el sentit restrictiu, relacionat amb les persones perseguides per motius de raça, religió, etc., que atorga la Convenció de Ginebra a aquest nom.
 • 3. La denominació desplaçat climàtic | desplaçada climàtica se sol aplicar, específicament, als migrants climàtics que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme migrant climàtic | migrant climàtica (sin. compl. desplaçat climàtic | desplaçada climàtica, refugiat climàtic | refugiada climàtica)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes migrant climàtic | migrant climàtica, desplaçat climàtic | desplaçada climàtica i refugiat climàtic | refugiada climàtica, com a sinònims (migrant climàtic | migrant climàtica, com a denominació principal).

  Criteris aplicats

  ·Totes tres formes poden considerar-se lingüísticament adequades, tant pel que fa al nucli (veg. més avall els motius sobre la prioritat establerta) com pel que fa a l'adjectiu climàtic -a, que, per associació, pren aquí el sentit de 'relatiu al canvi climàtic'.

  ·Totes tres es documenten en català.

  ·Totes tres tenen l'aval d'especialistes sector, que, en general, avalen la sinonímia amb els matisos conceptuals ja especificats en la nota del terme.

  ·En altres llengües s'utilitzen les formes anàlogues.

  Es dona prioritat a la forma migrant climàtic | migrant climàtica, malgrat que és la menys usada, perquè el nucli migrant és més genèric que desplaçat i refugiat i, en aquest cas, es considera més escaient. Cal tenir present que migrant és, simplement, la persona que migra, és a dir, la persona "[que va] d'un lloc a un altre, especialment d'una regió a una altra per residir-hi", segons el diccionari normatiu.

  La forma refugiat | refugiada, en canvi, malgrat que de vegades s'utilitza amb un sentit més genèric, és més restrictiva internacionalment i només s'aplica, segons estableix la Convenció de Ginebra, a les persones que han d'abandonar el seu país de nacionalitat o de residència habitual perquè són perseguides per motius de raça, religió, opinió política, etc. Alguns experts alerten, de fet, que l'ús genèric de refugiat pot portar a la banalització d'aquest terme i anar en detriment de les persones que, d'acord amb les lleis internacionals, tenen dret a reclamar asil. És per aquest motiu que, malgrat que és la forma més usada, s'ha optat fer constar refugiat climàtic | refugiada climàtica com a denominació secundària i a explicitar en nota que l'ús de refugiat no té en aquest cas el sentit restrictiu del dret internacional.

  La forma desplaçat | desplaçada, d'altra banda, se sol aplicar específicament als migrants que canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix estat. Per aquest motiu, desplaçat climàtic | desplaçada climàtica es fa constar també com a sinònim complementari de la forma preferent migrant climàtic i s'especifica aquesta particularitat en nota.

  El fet que, com comenten alguns especialistes, les persones que migren ho puguin fer per voluntat pròpia, a diferència de les persones que abandonen la seva llar per motius de degradació ambiental, no es considera un argument prou rellevant per a desestimar migrant climàtic com a forma principal, sobretot tenint en compte el sentit clarament més restrictiu de refugiat i desplaçat, i també el fet que migrant s'associa generalment a persones que, d'una manera o altra, s'han vist empeses a abandonar el seu lloc de residència.

  Es descarta d'aprovar migrant climàtic com a denominació única del concepte perquè les formes desplaçat ambiental i, especialment, refugiat ambiental estan molt més esteses, tant en català com, les formes anàlogues, en altres llengües.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]