Back to top

Neoloteca

Presentación

Diccionario de los términos normalizados

altcoin altcoin

Economia > Finances

 • ca  altcoin, n m
 • es  altcoin, n m
 • fr  altcoin, n m
 • fr  crypto-monnaie alternative, n f
 • en  altcoin, n
 • en  alternative coin, n
 • en  alternative cryptocurrency coin, n

Economia > Finances

Definición
Criptomoneda alternativa al bitcoin.

Nota

 • Alguns dels altcoins més coneguts són el litecoin, el namecoin, el novacoin, el peercoin, el terracoin, el primecoin i el dogecoin.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme altcoin:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació altcoin, manlleu de l'anglès procedent del creuament dels mots alternative 'alternatiu' i coin 'moneda'.

  Criteris aplicats

  ·És l'única forma utilitzada en català i en la resta de llengües veïnes per a designar aquest tipus de criptomoneda. És, per tant, una forma que s'identifica inequívocament amb el concepte,

  ·Es documenta àmpliament en textos especialitzats del sector i, fins i tot, en obres enciclopèdiques.

  ·És una designació formalment anàloga a bitcoin, substantiu ja normalitzat pel Consell Supervisor per a denominar la criptomoneda a partir de la qual es defineix l'altcoin.

  ·En altres llengües també s'utilitza el manlleu anglès.

  S'aprova amb gènere masculí, d'acord amb el gènere assignat a la forma relacionada bitcoin i d'acord, també, amb l'ús amb què es documenta majoritàriament en català.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma moneda alternativa, tot i que és una forma que descriu bé el concepte i que pot funcionar contextualment, perquè la denominació terminològicament consolidada és altcoin.

  [Acta 656, 30 d'octubre de 2019]
anaireta anaireta

Zoologia > Ocells

 • ca  anaireta, n m
 • es  cachudito, n m
 • es  torito, n m
 • fr  taurillon, n m
 • en  tit-tyrant, n
 • de  Tachurityrann, n m
 • nc  Anairetes, sp.

Zoologia > Ocells

Definición
Cadascuna de les espècies d'ocells del gènere Anairetes, de la família dels tirànids, de l'ordre dels passeriformes, petits i molt bellugadissos, amb una cresta característica, propis de l'Amèrica del Sud, especialment de les zones andines.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme anaireta:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma anaireta com a nom genèric de les diferents espècies d'ocells del gènere Anairetes.

  Criteris aplicats

  ·És una adaptació adequada del nom científic llatinitzat Anairetes, del grec anairetes, que vol dir 'destructor'. Formalment, és equiparable a altres formes catalanes com ara hierofanta o hoplita, també d'origen grec (de hierophántēs i hoplítēs, respectivament), en què la terminació -es del nominatiu llatí (hierophantes i hoplītes) s'adapta en català en -a. Altres exemples similars, més habituals, són profeta, poeta o planeta.

  ·Vista la dispersió en les altres llengües i la dificultat per trobar una denominació pròpia prou precisa (hi ha una gran quantitat de tirànids que tenen com a nom genèric tirà o noms genèrics bimembres(1)), els especialistes del sector s'han mostrat favorables a l'adaptació del nom científic del gènere com a designació catalana d'aquests ocells i donen el vistiplau a l'adaptació proposada.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma anereta (el grec anairetes donaria en llatí, estrictament, anaeretes i passaria en català a anereta), perquè, en aquest cas, l'adaptació al català no es fa a partir de la forma llatina que ha donat el grec, com és habitual en el lèxic comú, sinó a partir del nom científic internacional, que és una forma llatina o, com és el cas aquí, una forma llatinitzada pels científics. Es considera preferible, doncs, mantenir la màxima fidelitat al nom científic de partida i, per aquest motiu, es prefereix anaireta a anereta.

  La forma anairet, proposada inicialment pels especialistes, es considera lingüísticament inadequada, d'acord amb els criteris exposats sobre l'adaptació catalana de anairetes.

  (1) Per exemple, tirà becplaner, tirà becut, tirà cabut, tirà cardenal, tirà crestat, tirà diademat, tirà emplomallat, tirà terrestre, etc.

  [Acta 657, 20 de novembre de 2019]
anaireta becgroc anaireta becgroc

Zoologia > Ocells

 • ca  anaireta becgroc, n m
 • es  cachudito piquiamarillo, n m
 • fr  taurillon à bec jaune, n m
 • en  yellow-billed tit-tyrant, n
 • de  Gelbschnabel-Tachurityrann, n m
 • nc  Anairetes flavirostris

Zoologia > Ocells

Definición
Taxonomia: Passeriformes > Tirànids > Anairetes
anaireta cendrós anaireta cendrós

Zoologia > Ocells

 • ca  anaireta cendrós, n m
 • es  cachudito de pecho cenizo, n m
 • es  cachudito pechicenizo, n m
 • es  torito de pecho cenizo, n m
 • fr  taurillon gris, n m
 • it  tiranno cincia pettocenere, n m
 • it  tiranno pettocenerino, n m
 • en  ash-breasted tit tyrant, n
 • en  ash-breasted tit-tyrant, n
 • de  Graubrust-Tachuri, n m
 • de  Graubrust-Tachurityrann, n m
 • de  Graubrusttachuri, n m
 • nc  Anairetes alpinus

Zoologia > Ocells

Definición
Taxonomia: Passeriformes > Tirànids > Anairetes
anaireta crestanegre anaireta crestanegre

Zoologia > Ocells

 • ca  anaireta crestanegre, n m
 • es  cachudito crestinegro, n m
 • fr  taurillon à cimier noir, n m
 • en  black-crested tit-tyrant, n
 • de  Schwarzhauben-Tachurityrann, n m
 • nc  Anairetes nigrocristatus

Zoologia > Ocells

Definición
Taxonomia: Passeriformes > Tirànids > Anairetes
anaireta de les Juan Fernández anaireta de les Juan Fernández

Zoologia > Ocells

 • ca  anaireta de les Juan Fernández, n m
 • es  cachudito de Juan Fernández, n m
 • fr  taurillon de Juan Fernandez, n m
 • en  Juan Fernandez tit-tyrant, n
 • de  Juan-Fernandez-Tachurityrann, n m
 • nc  Anairetes fernandezianus

Zoologia > Ocells

Definición
Taxonomia: Passeriformes > Tirànids > Anairetes

Nota

 • El nom específic de les Juan Fernández fa referència a un arxipèlag de l'oceà Pacífic pertanyent a Xile.
anaireta pitestriat anaireta pitestriat

Zoologia > Ocells

 • ca  anaireta pitestriat, n m
 • es  cachudito piquinegro, n m
 • fr  taurillon mésange, n m
 • en  tufted tit-tyrant, n
 • de  Meisentachurityrann, n m
 • nc  Anairetes parulus

Zoologia > Ocells

Definición
Taxonomia: Passeriformes > Tirànids > Anairetes
anaireta reietó anaireta reietó

Zoologia > Ocells

 • ca  anaireta reietó, n m
 • es  cachudito crestiblanco, n m
 • fr  taurillon roitelet, n m
 • en  pied-crested tit-tyrant, n
 • de  Streifenbauch-Tachurityrann, n m
 • nc  Anairetes reguloides

Zoologia > Ocells

Definición
Taxonomia: Passeriformes > Tirànids > Anairetes
apilament d'anuncis apilament d'anuncis

Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat

 • ca  apilament d'anuncis, n m
 • es  apilamiento de anuncios, n m
 • fr  empilement de publicités, n m
 • en  ad stacking, n

Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat

Definición
Frau publicitari que consisteix a superposar diversos anuncis en un mateix espai web publicitari, de manera que només en queda un de visible però en cada accés es registren tantes impressions com anuncis s'han superposat.

Nota

 • Atès que l'anunciant paga segons el nombre d'impressions que ha tingut el seu anunci, amb l'apilament d'anuncis acaba pagant per anuncis que, en realitat, no s'han visualitzat.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme apilament d'anuncis:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació apilament d'anuncis, calc de l'anglès ad stacking (de to stack, que significa 'apilar').

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que és un calc de l'anglès, és també una forma lingüísticament adequada en català i motivada semànticament, tenint en compte el sentit del verb apilar ("Posar (coses) -en aquest cas, anuncis- l'una sobre l'altra formant pila o piles, segons el diccionari normatiu").

  ·És una denominació anàloga a d'altres del mateix àmbit, com ara injecció d'anuncis o injecció indirecta de scripts.

  ·Té el vistiplau d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  Formes desestimades

  Entre apilament publicitari i apilament d'anuncis, totes dues formes adequades lingüísticament i amb suport entre els experts, s'ha preferit apilament d'anuncis perquè és una solució més precisa.

  La forma superposició d'anuncis, que també s'ha valorat, és adequada des del punt de vista lingüístic i té suport entre els especialistes, però s'allunya més de la imatge de la forma anglesa i de les altres llengües, i per aquest motiu s'ha preferit apilament d'anuncis. Cal tenir en compte, a més, que pila i apilar (o empilar) són formes d'ús habitual en l'àrea.

  Finalment, la forma empilament d'anuncis (empilar és, en informàtica, "Inserir un element en una pila", segons el diccionari normatiu, i pila és "Llista en què l'accés a les dades es fa de manera que l'últim element inserit és el primer que s'extreu") no té cap ús en aquest context. Cal tenir present, de fet, que en el sentit general de "Posar (coses) l'una sobre l'altra formant pila o piles" apilar i empilar són sinònims, i que el diccionari normatiu remet empilar a apilar.

  [Acta 655, 9 d'octubre de 2019]
aqüícola aqüícola

Pesca, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

 • ca  aqüícola, adj
 • es  acuícola, adj
 • fr  aquacole, adj
 • fr  aquicole, adj
 • pt  aquícola, adj
 • pt  aqüícola, adj
 • en  aquicultural, adj
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**

Pesca, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

Definición
Relatiu a l'aqüicultura.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme aqüícola:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova l'adjectiu aqüícola referit, específicament, a l'aqüicultura.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada. Aquesta adjectiu apareix al diccionari normatiu amb el sentit "Que viu en un medi aquós", que és el sentit etimològic recte del mot (aqüícola és un compost culte creat amb els formants del llatí aqüi- 'aigua' i -cola, de colere, 'habitar', 'cultivar'), però ja es recull també en altres fonts lexicogràfiques catalanes (per exemple, al Diccionari descriptiu de la llengua catalana(1)) i s'utilitza en textos especialitzats referit, específicament, a l'aqüicultura.

  ·És una forma anàloga formalment a altres adjectius normatius com ara apícola, avícola, hortícola o piscícola, si bé només aqüícola i hortícola fan referència a l'espai i no al producte i, a més, és l'únic adjectiu a qui el diccionari normatiu atribueix un significat genèric (en aquest cas, de relació amb l'aigua) i no un significat específic de relació amb el cultiu del primer component de la forma.

  En altres llengües s'utilitza la forma anàloga amb el mateix sentit.

  (1) INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, [2018]. <dcc.iec.cat/ddlc/index.asp&gt;

  [Acta 659, 22 de gener de 2020]