Back to top

Neoloteca

Presentación

Diccionario de los términos normalizados

cinema biogràfic cinema biogràfic

Arts > Cinema

 • ca  biopic, n m
 • ca  cinema biogràfic, n m
 • es  biopic, n m/f
 • es  cine biográfico, n m
 • fr  biopic, n m
 • fr  cinéma biographique, n m
 • it  biopic, n m
 • pt  biopic, n m/f
 • pt  cinebiografia, n f
 • en  biopic, n
 • de  Biopic, n n

Arts > Cinema

Definición
Gènere cinematogràfic en què s'inscriuen les pel·lícules que dramatitzen la vida de personatges històrics coneguts.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biopic (sin. cinema biogràfic)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes biopic i cinema biogràfic, com a sinònims.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biopic:


  ·És un manlleu de l'anglès molt introduït en l'àmbit. Es tracta d'un mot creuat format a partir de biographical 'biogràfic' i picture 'pel·lícula'.

  ·S'adapta bé al sistema fònic i gràfic del català.

  ·Es documenta àmpliament, i des de fa anys, en textos especialitzats. També es recull en algunes obres lexicogràfiques.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau i asseguren que és una forma molt implantada, tant per a fer referència a un tipus de pel·lícula com a un gènere cinematogràfic.

  ·En altres llengües també s'utilitza el manlleu, ja recollit en la majoria de diccionaris generals.

  Quant a cinema biogràfic,

  ·És una denominació descriptiva lingüísticament adequada.

  ·S'identifica inequívocament amb el concepte.

  ·És una forma utilitzada en l'àmbit, al costat del manlleu anglès.

  ·Té l'aval dels especialistes.

  ·La forma anàloga es documenta també en les altres llengües.

  Pel que fa a la pronúncia de biopic, s'ha constatat que hi ha una certa vacil·lació entre biopic i biòpic. S'opta, però, per la forma aguda (biopic), perquè és una pronúncia més natural en català. Cal tenir present que la majoria de noms catalans acabats en consonant són aguts (majoritaris en la llengua, juntament amb els monosíl·labs) i que formes planes com ara biòcron o biòtop són cultismes sense cap mena de relació semàntica amb biopic. És una forma que tampoc no es pot equiparar amb els adjectius catalans en -ic -a, generalment plans (analític -a, atlètic -a, cinètic -a, esfèric -a, satíric -a, etc.), ja que biopic és un substantiu. Atès, a més, que el segment nuclear de biopic és, estrictament, pic (de picture 'pel·lícula'), és raonable que l'accent recaigui sobre aquest element.

  Formes desestimades

  -biofilm; biopel·lícula: Aquestes formes designen, en l'àmbit de la biologia, una pel·lícula de microorganismes que es forma en els sòlids que estan en contacte amb aigua o amb altres fluids, i no tenen cap ús en l'àmbit del cinema.

  - biocinema: No té ús ni remet al concepte.

  [Acta 688, 14 de febrer de 2022]