Back to top

Neoloteca

Presentación

Diccionario de los términos normalizados

minador minador

Economia > Finances

 • ca  minador, n m
 • es  minador, n m
 • es  minadora, n f
 • es  minero, n m
 • fr  mineur, n m
 • fr  mineur de cryptomonnaie, n m
 • en  cryptocurrency miner, n
 • en  cryptominer, n
 • en  miner, n

Economia > Finances

Definición
Sistema informàtic amb què s'executen operacions de criptomineria per a validar les transaccions en el sistema de cadena de blocs d'una criptomoneda.

Nota

 • La persona que controla aquest sistema informàtic és un miner o una minera.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme minador:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació minador, calc de l'anglès miner.

  Criteris aplicats

  ·Encara que és un calc de l'anglès, és una forma també motivada en català, a partir de l'ús metafòric d'aquest substantiu, que en la llengua general fa referència al giny que s'utilitza en les mines per a extreure el mineral (en aquest cas, el giny per a validar criptomonedes).

  ·És una forma coherent amb les denominacions mineria de criptomonedes (o criptomineria), minar i miner, que també s'utilitzen metafòricament per a designar conceptes semànticament relacionats.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma miner, malgrat que, per influència de la forma anglesa, té un cert ús amb aquest sentit (en anglès miner designa tant el dispositiu com la persona que el comanda), perquè en català en el camp semàntic d'origen es fa distinció entre miner (derivat de mina), que designa la persona, i minador (derivat del verb minar, també utilitzat en l'àmbit de les criptomonedes), que designa l'aparell. D'aquesta manera, les denominacions relacionades amb la mineria tradicional es traslladen directament, per metàfora, al camp de la criptomineria, amb l'excepció del primitiu mina, que no té ús en aquest àmbit: miner | minera, mineria, minar i minador.

  La denominació amb la forma prefixada cripto- (criptominador, a partir del terme relacionat criptomineria) no té gaire ús (tampoc criptominer), perquè dins l'àmbit minador ja és una denominació inequívoca (igual que passa amb el terme relacionat miner | minera). És per aquest motiu que s'ha desestimat de fer-la constar com a sinònim de minador, malgrat que lingüísticament no presenta cap problema. Tampoc no té gaire ús, pels mateixos motius, la forma minador de criptomonedes.

  [Acta 656, 30 d'octubre de 2019]
 • ca  minar, v tr
 • es  minar, v tr
 • fr  miner, v tr
 • en  mine, to, v tr

Economia > Finances

Definición
Generar criptomonedes mitjançant un procés de criptomineria.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme minar:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova el verb minar, calc de l'anglès to mine.

  Criteris aplicats

  ·Encara que és un calc de l'anglès, és una forma també motivada en català, a partir de l'ús metafòric d'aquest verb (el mateix que s'ha fet en anglès), que en la llengua general significa, segons el diccionari normatiu, "Arrencar (el mineral) d'un jaciment" (en aquest cas, extreure o validar criptomonedes).

  ·És una forma coherent amb les denominacions mineria de criptomonedes (o criptomineria), miner i minador, que també s'utilitzen metafòricament per a designar conceptes semànticament relacionats.

  ·És la forma utilitzada habitualment i ja es documenta en contextos especialitzats.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma criptominar perquè no té ús.

  [Acta 656, 30 d'octubre de 2019]
miner | minera miner | minera

Economia > Finances

 • ca  miner | minera, n m, f
 • es  minero | minera, n m, f
 • fr  mineur | mineuse, n m, f
 • fr  mineur de cryptomonnaie | mineuse de cryptomonnaie, n m, f
 • en  cryptocurrency miner, n
 • en  cryptominer, n
 • en  miner, n

Economia > Finances

Definición
Persona que fa tasques de criptomineria.

Nota

 • Els miners obtenen una recompensa en criptomonedes cada cop que validen un bloc.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme miner | minera:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació miner | minera, calc de l'anglès miner.

  Criteris aplicats

  ·Encara que és un calc de l'anglès, és una forma també motivada en català, a partir de l'ús metafòric d'aquest substantiu (el mateix que s'ha fet en anglès), que en la llengua general fa referència a la persona que treballa en una mina, és a dir, extraient materials valuosos (en aquest cas, extraient o validant criptomonedes).

  ·És una forma coherent amb les denominacions mineria de criptomonedes (o criptomineria), minar i minador, que també s'utilitzen metafòricament per a designar conceptes semànticament relacionats.

  ·És la forma utilitzada habitualment i ja es documenta en nombrosos contextos especialitzats.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  La forma criptominer | criptominera, a partir del terme relacionat criptomineria, no té gaire ús, perquè dins l'àmbit miner | minera ja és una denominació inequívoca. És per aquest motiu que s'ha desestimat de fer-la constar com a sinònim de miner | minera, malgrat que lingüísticament no presenta cap problema. Tampoc no té gaire ús, pels mateixos motius, la forma miner de criptomonedes.

  [Acta 656, 30 d'octubre de 2019]
mineria de criptomonedes mineria de criptomonedes

Economia > Finances

 • ca  criptomineria, n f
 • ca  mineria de criptomonedes, n f sin. compl.
 • es  criptominería, n f
 • fr  cryptominage, n m
 • fr  minage, n m
 • fr  minage de cryptomonnaie, n m
 • en  cryptocurrency mining, n
 • en  cryptomining, n
 • en  mining, n

Economia > Finances

Definición
Procés de validació de transaccions de criptomonedes basat en la resolució d'un càlcul matemàtic complex que requereix els recursos computacionals d'un minador.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme criptomineria (sin. compl. mineria de criptomonedes):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions criptomineria i mineria de criptomonedes, calcs de l'anglès cryptomining i cryptocurrency mining, respectivament.

  Criteris aplicats

  ·Encara que són calcs de l'anglès, són denominacions explicables també des del català i totes dues tenen ja un ús considerable en textos especialitzats.

  ·Criptomineria és un compost construït a partir del prefixoide cripto-, que pren aquí el sentit de criptomoneda ("Moneda digital independent de qualsevol autoritat que basa la seva seguretat en mecanismes criptogràfics i de consens entre els usuaris", segons l'acta del Consell Supervisor núm. 635) i el substantiu mineria, utilitzat d'una manera metafòrica, associant els treballs de validació de transaccions de criptomonedes als treballs que s'efectuen en una mina.

  ·Mineria de criptomonedes, al seu torn, és una forma descriptiva.

  ·Pel que fa la nucli mineria, cal tenir en compte que el Consell Supervisor ja va aprovar aquest substantiu, igualment amb sentit metafòric, en la forma mineria de dades (de l'anglès data mining), que designa la "Tècnica informàtica que consisteix a analitzar un gran volum d'informació emmagatzemada en diferents bases de dades a fi de deduir patrons de coneixement que puguin generar aplicacions pràctiques". Malgrat que es tracta de conceptes diferents, en tots dos hi ha la idea de prospecció (concretament, de les dades), que entronca clarament amb l'àmbit de la mineria.

  ·Són formes coherents amb altres denominacions utilitzades en l'àmbit (miner, minador i minar), en què es fa la mateixa analogia amb el món de la mineria tradicional.

  ·Totes dues formes tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitzen les designacions anàlogues.

  Encara que criptomineria podria remetre al concepte de 'mineria amagada' (perquè cripto- és forma prefixada del mot grec kryptós, que significa 'amagat'), en aquest àmbit resulta una denominació inequívoca. El motiu és que en informàtica i tecnologia aquest segment ha esdevingut un prefixoide associat al concepte de xifratge o encriptació ("Codificació d'un missatge per a fer-lo críptic o secret") i també, com és el cas aquí, de criptomoneda.

  [Acta 656, 30 d'octubre de 2019]
mineria furtiva mineria furtiva

Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat, Economia > Finances

 • ca  criptomineria furtiva, n f
 • ca  mineria furtiva, n f sin. compl.
 • es  criptosecuestro, n m
 • es  cryptojacking, n m
 • es  extracción ilícita de criptomonedas, n f
 • fr  cryptominage furtif, n m
 • fr  cryptominage pirate, n m
 • fr  minage furtif, n m
 • fr  minage pirate, n m
 • en  cryptojacking, n

Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat, Economia > Finances

Definición
Pràctica fraudulenta consistent a utilitzar la capacitat de càlcul computacional d'un dispositiu aliè per a fer criptomineria sense el coneixement del propietari.

Nota

 • La criptomineria furtiva és una pràctica difícil de detectar, perquè té lloc en segon pla, tot i que l'usuari pot experimentar alentiment en l'activitat del seu dispositiu.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme criptomineria furtiva (sin. compl. mineria furtiva):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions criptomineria furtiva i mineria furtiva (aquesta segona, com a sinònim complementari) com a alternatives catalanes a l'anglès cryptojacking (mot creuat a partir de cryptomining 'criptomineria' i hijacking 'apropiació' o 'segrest').

  Criteris aplicats

  ·Totes dues formes són lingüísticament adequades i descriptives del concepte. La denominació criptomineria furtiva està construïda sobre el nucli criptomineria, i mineria furtiva, sobre mineria de criptomonedes (per escurçament), formes aprovades pel Consell Supervisor com a sinònimes per a designar el procés de validació de transaccions de criptomonedes. L'adjectiu furtiu -iva, d'altra banda, indica que en aquest cas el procés és clandestí (furtiu -iva és "Que actua d'amagat i d'una manera il·legal", segons el diccionari normatiu).

  ·Tenen el vistiplau d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  La forma criptosegrest, calc de l'anglès, que també s'ha valorat, s'ha descartat perquè es considera poc precisa i costaria d'identificar amb el concepte, ja que el que comet el delicte no demana cap rescat a la víctima.

  També s'han valorat les formes criptomineria il·legal (i mineria il·legal), criptomineria il·lícita (i mineria il·lícita), criptomineria oculta (i mineria oculta) i criptomineria clandestina (i mineria clandestina), però finalment s'ha optat per l'adjectiu furtiu -iva, que es considera semànticament més escaient.

  [Acta 656, 30 d'octubre de 2019]
missatge bomba missatge bomba

Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat

 • ca  missatge bomba, n m
 • es  mensaje bomba, n m
 • fr  bombe de texte, n f
 • en  text bomb, n

Telecomunicacions > Telemàtica > Ciberseguretat

Definición
Missatge de text concebut per a provocar un mal funcionament o el bloqueig del dispositiu receptor.

Nota

 • Un missatge bomba pot incloure programari maliciós o caràcters no habituals.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme missatge bomba:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma missatge bomba com a alternativa catalana a la forma anglesa text bomb.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada, construïda pel nucli missatge (reducció de missatge de text) i el substantiu en aposició bomba, utilitzat en sentit figurat o metafòric (perquè el missatge que s'envia causa un dany en el dispositiu).

  ·S'identifica sense dificultats amb el concepte. Malgrat que bomba també té el sentit de 'notícia inesperada que causa sensació', es considera que el context d'ús pot ajudar a desfer l'ambigüitat en cada cas.

  ·És una forma ja documentada.

  ·Té el vistiplau dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües s'utilitza la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma missatges de text bomba, per bé que estrictament és més precisa, perquè es considera innecessàriament llarga: és habitual, de fet, entre els parlants la reducció de missatge de text a missatge, perquè el context sol desambiguar el tipus de missatge de què es parla.

  [Acta 656, 30 d'octubre de 2019]