Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionaris des tèrmes normalizadi.

camperol de l'espinífex camperol de l'espinífex

Zoologia > Ocells

 • ca  camperol de l'espinífex, n m
 • es  yerbera del spinifex, n f
 • fr  fauvette spinifex, n f
 • fr  mégalure du spinifex, n f
 • it  uccellino degli spinifex, n m
 • it  uccello dello spinifex, n m
 • en  Carter's desertbird, n
 • en  spinifexbird, n
 • de  Spinifexsänger, n m
 • nc  Poodytes carteri
 • nc  Eremiornis carteri alt. sin.
 • nc  Megalurus carteri alt. sin.

Zoologia > Ocells

Definició
Taxonomia: Passeriformes > Locustèl·lids > Megalurus

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme camperol de l'espinífex

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació camperol de l'espinífex per a designar l'ocell Megalurus carteri.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació lingüísticament adequada que comprèn un nom genèric patrimonial català (camperol) aplicat a un ocell que viu a les praderies, i un nom específic que consisteix en un sintagma preposicional (de l'espinífex) el nucli del qual és l'adaptació del substantiu del llatí científic spinifex, vehiculat a través de l'anglès.

  ·És una forma descriptiva, que s'identifica força bé amb el concepte.

  ·És una forma anàloga a moltes altres que s'han establert per a designar ocells segons els Criteris per a la denominació catalana d'ocells, aprovats pel Consell Supervisor. En aquest cas, es tracta d'una denominació sintagmàtica que fa referència a l'hàbitat de l'espècie.

  ·Té el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  Formes desestimades

  -camperol dels espinífexs: Atès que l'espinífex és una mena de mata, és a dir, una planta sense una individualitat clara quan n'hi ha diverses de juntes, es considera preferible l'ús del singular (de l'espinífex), com a referència a un col·lectiu vegetal.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2021]
 • ca  capacitisme, n m
 • es  capacitismo, n m
 • fr  capacitisme, n m
 • fr  discrimination fondée sur la capacité physique, n f
 • fr  validisme, n m
 • it  abilismo, n m
 • en  able-bodiedism, n
 • en  able-bodism, n
 • en  ableism, n
 • en  ablism, n
 • en  disablism, n

Sociologia

Definició
Actitud que es caracteritza per la tendència a situar les persones sense discapacitat com a norma social i a obligar les persones amb discapacitat a adaptar-se a aquesta norma.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme capacitisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma capacitisme.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament explicable en català com a derivat del verb capacitar, anàlogament a formes normatives com ara assimilisme (de assimilar), dirigisme (de dirigir), rebentisme (de rebentar) o transformisme (de transformar). Malgrat que
  -isme se sol adjuntar a arrels nominals o adjectives, hi ha exemples en la llengua de derivats en -isme a partir de verbs.

  ·És una forma anàloga a altres noms de la llengua, com ara edatisme ('actitud discriminatòria envers les persones d'edat avançada'), sexisme ('actitud discriminatòria envers les dones, per motiu de sexe') o racisme ('actitud discriminatòria per motiu de raça').

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga.

  Formes desestimades

  Es desestimen les formes capacitativisme (derivat de capacitatiu), capacisme (derivat de capaç) i capacitatisme(derivat de capacitat) perquè no tenen ús. Tampoc té ús la forma antidiscapacitisme (a partir de discapacitat).

  La forma discapacitisme també es documenta amb aquest sentit, però té molt menys ús que capacitisme.

  [Acta 672, 27 de gener de 2021]
 • ca  capacitista, adj
 • es  capacitista, adj
 • fr  capacitiste, adj
 • en  ableist, adj
 • en  ablist, adj
 • en  disablist, adj

Sociologia

Definició
Relatiu al capacitisme.
 • ca  cimicífuga, n f
 • es  cimicífuga, n f
 • es  cohosh negro, n m
 • fr  actée à grappe, n f
 • fr  actée à grappe noire, n f
 • fr  actée à grappes, n f
 • fr  actée à grappes noires, n f
 • fr  cimicaire à grappes, n f
 • it  cimifuga, n f
 • pt  cimicífuga, n f
 • pt  erva de São Cristóvão, n f
 • en  black bugbane, n
 • en  black cohosh, n
 • en  black snakeroot, n
 • en  fairy candle, n
 • de  amerikanische Schlangenwurzel, n f
 • de  amerikanisches Christophskraut, n n
 • de  schwarze Schlangenwurzel, n f
 • de  Traubensilberkerze, n f
 • de  Wanzenkraut, n f
 • nc  Actaea racemosa
 • nc  Cimicifuga racemosa alt. sin.

Botànica

Definició
Planta herbàcia perenne originària de l'Amèrica del Nord, de la família de les ranunculàcies, de l'ordre de les ranunculals, amb fulles compostes grosses, l'arrel i el rizoma de la qual s'utilitzen tradicionalment com a remei per a tractar els símptomes associats a la menopausa.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme cimicífuga

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació cimicífuga.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada, adaptació del nom científic Cimicifuga (del llatí cimex, -icis 'xinxa' + -fugus, -a, -um, de fugere o fugare 'fugir' o 'fer fugir'', per la creença que aquesta planta fa fugir les xinxes o els insectes), designació del gènere en què s'incloïa anteriorment aquesta planta i d'altres que ara pertanyen al gènere Actaea.

  ·És una adaptació que segueix el paral·lelisme d'altres formes catalanes d'origen llatí com ara aqüífug -a, calorífug -a, centrífug -a o vermífug -a, també creades amb la forma sufixada -fug, -fuga.

  ·És una forma ja utilitzada per a fer referència a aquesta espècie, especialment en l'àmbit de la fitoteràpia.

  ·Té el vistiplau d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües (castellà, italià, portuguès) s'utilitza la denominació anàloga.

  Formes desestimades

  Es desestima la forma herba de Sant Cristòfol americana (creada a partir del nom herba de Sant Cristòfol, que designa una espècie del mateix gènere coneguda als Països Catalans) perquè no té ús i els especialistes s'han mostrat més favorables a cimicífuga.

  [Acta 672, 27 de gener de 2021]
 • ca  CTEHM, n m
 • ca  STEAM, n m sin. compl.
 • es  CTIAM, n m
 • es  STEAM, n m
 • fr  STEAM, n m
 • fr  STIAM, n m
 • en  STEAM, n
 • de  MINKT, n

Pedagogia. Ensenyament

Definició
Marc educatiu que integra les disciplines de la ciència i la tecnologia amb les humanitats.

Nota

 • 1. El conjunt de disciplines de la ciència i la tecnologia concebudes d'una manera integrada es coneix amb la sigla CTEM (o STEM).
 • 2. La forma CTEHM és una sigla creada a partir dels mots ciència, tecnologia, enginyeria, humanitats i matemàtiques, calcant la sigla d'origen anglès STEAM (de science, technology, engineering, arts i mathematics), coneguda internacionalment.
 • 3. Aquestes sigles s'utilitzen majoritàriament en aposició (en formes com ara enfocament CTEHM, metodologia CTEHM o activitat CTEHM).
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme CTEHM (sin. compl. STEAM)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions CTEHM i STEAM com a sinònims (STEAM com a forma secundària).

  Criteris aplicats

  Quant a CTEHM:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, corresponent a la sigla dels mots catalans ciència, tecnologia, enginyeria, humanitats i matemàtiques, els mateixos que, en anglès, han donat lloc a STEAM, que és la denominació originària del concepte. Cal tenir present que l'anglès arts no equival en aquest context a la forma catalana arts ("Conjunt de les belles arts, generalment amb exclusió de la literatura"), sinó més aviat a humanitats ("Conjunt d'estudis relacionats amb les lletres i amb les activitats que fan referència als valors humans").

  ·Malgrat que no té ús, pot ser una forma amb possibilitats d'implantació, tenint en compte que s'allunya poc de la forma anglesa.

  Quant a STEAM:

  ·És la sigla anglesa amb què es coneix internacionalment el concepte; correspon als mots science, technology, engineering, arts i mathematics.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma CTEAM perquè es considera un calc inadequat de la sigla anglesa STEAM, tenint en compte que l'anglès arts té en aquest context un sentit ampli, relacionat amb les humanitats en general.

  [Acta 672, 27 de gener de 2021]
 • ca  CTEM, n f pl
 • ca  STEM, n f pl sin. compl.
 • es  CTIM, n f pl
 • es  STEM, n f pl
 • fr  STEM, n f pl
 • fr  STIM, n f pl
 • it  STEM, n f pl
 • it  STIM, n f pl
 • pt  CTEM, n f pl
 • pt  STEM, n f pl
 • en  STEM, n pl
 • de  MINT, n pl

Pedagogia. Ensenyament

Definició
Conjunt de disciplines integrat per la ciència i la tecnologia que es promou com a àmbit d'estudi en tots els nivells d'ensenyament.

Nota

 • 1. La Unió Europea, i altres institucions estatals i internacionals, promouen l'estudi de les CTEM, especialment entre les dones, perquè no hi ha prou professionals formats en aquest camp per a garantir el progrés de les societats avançades i perquè les dones representen una part molt minsa d'aquests professionals.
 • 2. El marc educatiu que integra les CTEM amb les humanitats es denomina amb la sigla CTEHM (o STEAM).
 • 3. La forma CTEM és una sigla creada a partir dels mots ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, calcant la sigla d'origen anglès STEM (de science, technology, engineering i mathematics), coneguda internacionalment.
 • 4. Aquestes sigles s'utilitzen majoritàriament en aposició (en formes com ara disciplines CTEM, competències CTEM o àmbit CTEM). Quan funcionen independentment, hi ha tendència a utilitzar-les en femení plural, a partir de la concepció que es tracta d'un conjunt de disciplines.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme CTEM (sin. compl. STEM)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions CTEM i STEM com a sinònims (STEM com a forma secundària).

  Criteris aplicats

  Quant a CTEM:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, corresponent a la sigla dels mots catalans ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, els mateixos que, en anglès, han donat lloc a STEM, que és la denominació originària del concepte.

  ·És una forma prou estesa ja en català, documentada en contextos especialitzats de l'àmbit.

  ·Té el vistiplau de la majoria d'especialistes del sector, que creuen que és una forma amb possibilitats d'implantació si es difon bé.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues, calcades de l'anglès.

  Quant a STEM:

  ·És la sigla anglesa amb què es coneix internacionalment el concepte; correspon als mots science, technology, engineering i mathematics.

  [Acta 672, 27 de gener de 2021]