Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionaris des tèrmes normalizadi.

carburant alternatiu carburant alternatiu

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  combustible alternatiu, n m
 • ca  carburant alternatiu, n m sin. compl.
 • es  combustible alternativo, n m
 • es  combustible de sustitución, n m
 • fr  carburant alternatif, n m
 • fr  carburant de remplacement, n m
 • fr  combustible de substitution, n m
 • it  carburante alternativo, n m
 • en  alternative fuel, n
 • en  replacement fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Combustible que pot substituir la gasolina o el gasoil en un motor d'explosió interna amb un rendiment similar i un grau de contaminació menor.

Nota

 • 1. Per exemple, són combustibles alternatius alguns combustibles gasosos i els biocombustibles.
 • 2. El sinònim complementari carburant alternatiu s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme combustible alternatiu (sin. compl. carburant alternatiu)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació combustible alternatiu, juntament amb el sinònim complementari carburant alternatiu.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a combustible alternatiu:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible, referit a la matèria utilitzada per a la generació d'energia, independentment que es presenti en estat sòlid, líquid o gasós, i per l'adjectiu alternatiu, que remarca la intenció que aquesta mena de combustibles acabin fent prescindibles els combustibles fins ara habituals.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a carburant alternatiu, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que està constituïda pel nucli carburant, restringit als combustibles en estat líquid i, per tant, no prou ampli per a recollir els de naturalesa gasosa, i per l'adjectiu alternatiu, ja comentat.

  ·Es documenta amb relativa freqüència en català, inclosos textos especialitzats de referència, però amb un nombre d'ocurrències inferior a la forma principal combustible alternatiu.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -combustible/carburant de substitució: Aquestes formes tenen un abast més ampli que el dels vehicles (per exemple, combustibles per a usos industrials), descriuen la utilització alternativa de manera neutra, sense destacar la voluntat de prescindir definitivament dels combustibles fins ara habituals, i són menys freqüents que les aprovades.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
circulació en comboi circulació en comboi

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  circulació en comboi, n m
 • es  circulación en convoy, n f
 • es  conducción en pelotón, n f
 • es  platooning, n m
 • fr  circulation en convoi, n f
 • fr  circulation en peloton, n f
 • fr  platooning, n m
 • it  guida in convoglio, n f
 • it  platooning, n m
 • en  platooning, n
 • en  truck platooning, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Desplaçament d'un grup de vehicles independents que circulen afilerats de manera sincrònica sota control electrònic per una via interurbana, generalment una autopista, amb l'objectiu de descongestionar la circulació i reduir la despesa energètica.

Nota

 • 1. La circulació en comboi descongestiona la circulació gràcies a la reducció de l'espai de calçada ocupat, i redueix la despesa energètica per mitjà de la sincronització de frenades i accelerades i la disminució de la resistència aerodinàmica.
 • 2. La circulació en comboi s'estudia tant per a grups de camions de transport com per a automòbils particulars:
  - En l'aplicació a camions, actualment el de davant envia instruccions sobre les maniobres a la resta de conductors, però en un futur es preveu que només tingui conductor el primer camió i que els altres repliquin automàticament les maniobres.
  - En l'aplicació a automòbils particulars, prevista per a un futur més llunyà, el control l'exercirà un sistema instal·lat a la via, que farà avançar simultàniament tots els vehicles fins que els seus conductors decideixin canviar de trajecte.
 • 3. Cada grup de vehicles que avancen sincrònicament en la circulació en comboi és un comboi automatitzat.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme circulació en comboi

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació circulació en comboi.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda per un nucli que indica l'acció que porten a terme els vehicles i per un complement que hi aporta l'agrupació d'aquests vehicles com a tret més característic.

  ·Manté un lligam formal amb la denominació del terme relacionat també normalitzat comboi automatitzat.

  ·Té l'aval d'alguns especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En totes les llengües romàniques estudiades es documenten formes anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta la denominació *circulació en caravana, denominació transparent proposada en la sessió del Consell Supervisor, pels motius següents:

  ·En documents escrits té una presència testimonial (2 ocurrències), que corresponen al significat d'una circulació amb embussos per l'excés de vehicles amb relació a les condicions de la via, i no a la circulació d'un cert nombre de vehicles volgudament agrupats.

  Aquesta coincidència de significat i la facilitat d'interpretar així el sintagma fa difícil assignar-hi el sentit especialitzat proposat sense generar ambigüitats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
comboi automatitzat comboi automatitzat

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  comboi automatitzat, n m
 • es  pelotón, n m
 • es  platooning, n m
 • fr  convoi automatisé, n m
 • fr  peloton, n m
 • it  plotone, n m
 • en  platoon, n
 • en  platooning, n
 • en  vehicle platoon, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Conjunt de vehicles independents afilerats que avancen de manera sincrònica per una via integrats en un sistema de circulació en comboi.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme comboi automatitzat

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació comboi automatitzat.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda per un nucli que indica un grup de vehicles que viatgen junts i per un complement que hi aporta l'automatització com a tret més característic.

  ·Manté un lligam formal amb la denominació del terme relacionat també normalitzat circulació en comboi.

  ·Té l'aval d'alguns especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En totes les llengües romàniques estudiades es documenten formes anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarten les denominacions pilot de camions i caravana de camions.

  Pel que fa a *pilot de camions, tot i que lliga amb el terme normalitzat pilot com a equivalent del francès peloton en el món del ciclisme (aprovat en la sessió 94 del Consell Supervisor del 6 de febrer de 1990), es desestima pels motius següents:

  ·Semànticament no correspon al manlleu original platoon (que equivaldria a escamot).

  ·No recull adequadament la idea de grup ordenat, que és essencial en el cas dels camions que avancen junts.

  ·Es presta a confusió amb el significat propi de l'àmbit de pilot com a persona o sistema que guia un vehicle.

  ·No té un ús documentat.

  ·No té l'aval dels especialistes.

  Pel que fa a *caravana de camions, denominació transparent proposada en la sessió del Consell Supervisor, s'ha descartat pels motius següents:

  ·És una forma molt utilitzada amb significats pròxims en el mateix àmbit del transport: en una anàlisi de contextos a internet, se n'han documentat 15.800 ocurrències en català, que corresponen sobretot als significats de grup de camions que van junts per a complir una mateixa missió (sobretot, suport en contextos d'emergència, tall de carreteres i desfilades) o grup de camions que van junts obligats per la densitat del trànsit, sense tenir cap relació entre ells.

  ·Aquesta coincidència bàsica de significat (grup de camions que circulen junts) fa difícil assignar-hi el sentit especialitzat proposat sense provocar ambigüitats.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
combustible alternatiu combustible alternatiu

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  combustible alternatiu, n m
 • ca  carburant alternatiu, n m sin. compl.
 • es  combustible alternativo, n m
 • es  combustible de sustitución, n m
 • fr  carburant alternatif, n m
 • fr  carburant de remplacement, n m
 • fr  combustible de substitution, n m
 • it  carburante alternativo, n m
 • en  alternative fuel, n
 • en  replacement fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Combustible que pot substituir la gasolina o el gasoil en un motor d'explosió interna amb un rendiment similar i un grau de contaminació menor.

Nota

 • 1. Per exemple, són combustibles alternatius alguns combustibles gasosos i els biocombustibles.
 • 2. El sinònim complementari carburant alternatiu s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme combustible alternatiu (sin. compl. carburant alternatiu)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació combustible alternatiu, juntament amb el sinònim complementari carburant alternatiu.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a combustible alternatiu:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible, referit a la matèria utilitzada per a la generació d'energia, independentment que es presenti en estat sòlid, líquid o gasós, i per l'adjectiu alternatiu, que remarca la intenció que aquesta mena de combustibles acabin fent prescindibles els combustibles fins ara habituals.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a carburant alternatiu, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que està constituïda pel nucli carburant, restringit als combustibles en estat líquid i, per tant, no prou ampli per a recollir els de naturalesa gasosa, i per l'adjectiu alternatiu, ja comentat.

  ·Es documenta amb relativa freqüència en català, inclosos textos especialitzats de referència, però amb un nombre d'ocurrències inferior a la forma principal combustible alternatiu.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -combustible/carburant de substitució: Aquestes formes tenen un abast més ampli que el dels vehicles (per exemple, combustibles per a usos industrials), descriuen la utilització alternativa de manera neutra, sense destacar la voluntat de prescindir definitivament dels combustibles fins ara habituals, i són menys freqüents que les aprovades.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
combustible baix en carboni combustible baix en carboni

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  combustible baix en carboni, n m
 • ca  combustible de baix contingut en carboni, n m sin. compl.
 • ca  combustible de baixes emissions en carboni, n m sin. compl.
 • es  combustible bajo en carbono, n m
 • es  combustible con bajas emisiones de carbono, n m
 • es  combustible con bajo contenido de carbono, n m
 • fr  carburant à faible teneur en carbone, n m
 • fr  carburant à faibles émissions de carbone, n m
 • it  combustibile a basse emissioni di carbonio, n m
 • it  combustibile a basso tenore di carbonio, n m
 • en  low-carbon fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Combustible que té una composició de carboni inferior als combustibles habituals per a motors de combustió interna i, com a conseqüència, genera un volum de diòxid de carboni menor.

Nota

 • Els combustibles de baix contingut en carboni s'aconsegueixen mitjançant la utilització d'una tecnologia especial en l'extracció del petroli i els processos de refinament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme combustible baix en carboni (sin. compl. carburant de baix contingut en carboni; sin. compl. combustible de baixes emissions en carboni):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació combustible baix en carboni, juntament amb els sinònims complementaris combustible de baix contingut en carboni i combustible de baixes emissions de carboni.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a combustible baix en carboni:

  ·És una denominació sintètica, descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible, referit a la matèria combustible utilitzada per a la generació d'energia, independentment que es presenti en estat sòlid, líquid o gasós, i per l'adjectiu baix en carboni; no s'hi especifica si aquesta baixa presència fa referència a la composició o a les emissions perquè són paràmetres relacionats i pràcticament equivalents.

  ·Es documenta amb relativa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que la consideren forma preferent.

  ·En castellà i anglès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a combustible de baix contingut en carboni, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible i pel modificador de baix contingut en carboni, que destaca el tret principal d'aquests combustibles pel que fa a la composició.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a combustible de baixes emissions de carboni, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible i pel modificador de baixes emissions de carboni, que destaca el tret principal d'aquests combustibles pel que fa a les emissions.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
combustible de baix contingut en carboni combustible de baix contingut en carboni

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  combustible baix en carboni, n m
 • ca  combustible de baix contingut en carboni, n m sin. compl.
 • ca  combustible de baixes emissions en carboni, n m sin. compl.
 • es  combustible bajo en carbono, n m
 • es  combustible con bajas emisiones de carbono, n m
 • es  combustible con bajo contenido de carbono, n m
 • fr  carburant à faible teneur en carbone, n m
 • fr  carburant à faibles émissions de carbone, n m
 • it  combustibile a basse emissioni di carbonio, n m
 • it  combustibile a basso tenore di carbonio, n m
 • en  low-carbon fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Combustible que té una composició de carboni inferior als combustibles habituals per a motors de combustió interna i, com a conseqüència, genera un volum de diòxid de carboni menor.

Nota

 • Els combustibles de baix contingut en carboni s'aconsegueixen mitjançant la utilització d'una tecnologia especial en l'extracció del petroli i els processos de refinament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme combustible baix en carboni (sin. compl. carburant de baix contingut en carboni; sin. compl. combustible de baixes emissions en carboni):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació combustible baix en carboni, juntament amb els sinònims complementaris combustible de baix contingut en carboni i combustible de baixes emissions de carboni.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a combustible baix en carboni:

  ·És una denominació sintètica, descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible, referit a la matèria combustible utilitzada per a la generació d'energia, independentment que es presenti en estat sòlid, líquid o gasós, i per l'adjectiu baix en carboni; no s'hi especifica si aquesta baixa presència fa referència a la composició o a les emissions perquè són paràmetres relacionats i pràcticament equivalents.

  ·Es documenta amb relativa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que la consideren forma preferent.

  ·En castellà i anglès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a combustible de baix contingut en carboni, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible i pel modificador de baix contingut en carboni, que destaca el tret principal d'aquests combustibles pel que fa a la composició.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a combustible de baixes emissions de carboni, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible i pel modificador de baixes emissions de carboni, que destaca el tret principal d'aquests combustibles pel que fa a les emissions.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
combustible de baixes emissions en carboni combustible de baixes emissions en carboni

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  combustible baix en carboni, n m
 • ca  combustible de baix contingut en carboni, n m sin. compl.
 • ca  combustible de baixes emissions en carboni, n m sin. compl.
 • es  combustible bajo en carbono, n m
 • es  combustible con bajas emisiones de carbono, n m
 • es  combustible con bajo contenido de carbono, n m
 • fr  carburant à faible teneur en carbone, n m
 • fr  carburant à faibles émissions de carbone, n m
 • it  combustibile a basse emissioni di carbonio, n m
 • it  combustibile a basso tenore di carbonio, n m
 • en  low-carbon fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Combustible que té una composició de carboni inferior als combustibles habituals per a motors de combustió interna i, com a conseqüència, genera un volum de diòxid de carboni menor.

Nota

 • Els combustibles de baix contingut en carboni s'aconsegueixen mitjançant la utilització d'una tecnologia especial en l'extracció del petroli i els processos de refinament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme combustible baix en carboni (sin. compl. carburant de baix contingut en carboni; sin. compl. combustible de baixes emissions en carboni):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació combustible baix en carboni, juntament amb els sinònims complementaris combustible de baix contingut en carboni i combustible de baixes emissions de carboni.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a combustible baix en carboni:

  ·És una denominació sintètica, descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible, referit a la matèria combustible utilitzada per a la generació d'energia, independentment que es presenti en estat sòlid, líquid o gasós, i per l'adjectiu baix en carboni; no s'hi especifica si aquesta baixa presència fa referència a la composició o a les emissions perquè són paràmetres relacionats i pràcticament equivalents.

  ·Es documenta amb relativa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que la consideren forma preferent.

  ·En castellà i anglès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a combustible de baix contingut en carboni, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible i pel modificador de baix contingut en carboni, que destaca el tret principal d'aquests combustibles pel que fa a la composició.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a combustible de baixes emissions de carboni, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible i pel modificador de baixes emissions de carboni, que destaca el tret principal d'aquests combustibles pel que fa a les emissions.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
combustible gasós combustible gasós

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  combustible gasós, n m
 • es  combustible gaseoso, n m
 • fr  combustible gazeux, n m
 • it  combustibile gassoso, n m
 • en  gaseous fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Combustible que, en condicions normals, es troba en estat gasós.

Nota

 • 1. Els combustibles gasosos generen menys emissions contaminants que la gasolina i el gasoil, especialment pel que fa a òxids de nitrogen i partícules.
 • 2. Una part dels combustibles gasosos formen part dels combustibles alternatius. Per exemple, el gas natural per a vehicles i el gas liquat del petroli.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme combustible gasós

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació combustible gasós.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli combustible, referit a la matèria utilitzada per a la generació d'energia, i per l'adjectiu gasós, que fa referència a l'estat d'aquest tipus de combustibles en condicions normals.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -carburant gasós: Tot i tenir una certa documentació, s'ha descartat perquè resulta inapropiat anomenar carburant un combustible que no és de naturalesa líquida, seguint la diferència entre combustible i carburant establerta en el diccionari normatiu.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
conducció a vela conducció a vela

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  conducció a vela, n f
 • ca  velejament, n m sin. compl.
 • es  conducción a vela, n f
 • fr  marche sur l'erre, n f
 • fr  roulement à roue libre, n m
 • it  veleggiamento, n m
 • en  coasting, n
 • en  sailing, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Acció de fer avançar per inèrcia un vehicle de motor mitjançant un sistema electrònic que desacobla el motor i la caixa de canvis quan no són necessaris, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

Nota

 • 1. Habitualment en la conducció a vela es desacoblen automàticament el motor i la caixa de canvis quan es deixa de pitjar l'accelerador i es tornen a acoblar, també automàticament, quan es pitja el fre o l'accelerador.
 • 2. Les denominacions conducció a vela i velejament remeten per metàfora a la navegació a vela, en què l'embarcació avança sense recórrer a cap font d'energia interna; es tracta de la mateixa metàfora marítima que s'aplica, en el vol lliure, al vol a vela i als velers.
 • 3. L'equivalent francès marche sur l'erre és una denominació presa del trànsit ferroviari, en què erre feia referència a la velocitat residual del tren quan avançava per inèrcia, sense propulsió.
 • 4. Els verbs corresponents a la conducció a vela o velejament són conduir a vela i també anar a vela i velejament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme conducció a vela (sin. compl. velejament)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal conducció a vela i el sinònim complementari velejament.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives i lingüísticament adequades: pel que fa a conducció a vela, està constituïda per un nucli que indica el guiatge d'un vehicle i per un complement de significat metafòric que fa referència a l'absència d'esforç del motor; pel que fa a velejament, està constituïda per una sola paraula originària de l'àmbit nàutic que recull el mateix significat metafòric que el complement de la denominació principal.

  ·La forma conducció a vela es documenta amb aquest significat en alguns textos especialitzats i divulgatius; la forma velejament tan sols es documenta en l'àmbit nàutic, però es considera que, per metàfora, pot cobrir adequadament el significat relacionat de l'automoció.

  ·Tenen l'aval dels especialistes de l'àmbit consultat.

  ·En altres llengües estudiades es documenten metàfores equivalents, anàlogues en castellà i italià i pròximes en anglès.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
conduir a vela conduir a vela

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  conduir a vela, v intr
 • ca  anar a vela, v intr sin. compl.
 • ca  velejar, v intr sin. compl.
 • es  conducir a vela, v intr
 • fr  faire de la roue libre, v intr
 • fr  marcher sur l'erre, v intr
 • it  veleggiare, v intr
 • en  coast, to, v intr
 • en  sail, to, v intr

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definició
Fer avançar per inèrcia un vehicle de motor mitjançant un sistema electrònic que desacobla el motor i la caixa de canvis quan no són necessaris, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

Nota

 • 1. Habitualment en l'acció de conduir a vela es desacoblen automàticament el motor i la caixa de canvis quan es deixa de pitjar l'accelerador i es tornen a acoblar, també automàticament, quan es pitja el fre o l'accelerador.
 • 2. Les denominacions conduir a vela, anar a vela i velejar remeten per metàfora a la navegació a vela, en què l'embarcació avança sense recórrer a cap font d'energia interna; es tracta de la mateixa metàfora marítima que s'aplica, en el vol lliure, al vol a vela i als velers.
 • 3. L'equivalent francès marcher sur l'erre és una denominació presa del trànsit ferroviari, en què erre feia referència a la velocitat residual del tren quan avançava per inèrcia, sense propulsió.
 • 4. L'acció de conduir a vela, anar a vela o velejar és la conducció a vela o el velejament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme conduir a vela (sin. compl. anar a vela; velejar)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal conduir a vela i els sinònims complementaris anar a vela i velejar.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives i lingüísticament adequades: pel que fa a conduir a vela i anar a vela, estan constituïdes per un nucli que indica el guiatge o el moviment d'un vehicle i per un complement de significat metafòric que fa referència a l'absència d'esforç del motor; pel que fa a velejar, està constituïda per una sola paraula originària de l'àmbit nàutic que recull el mateix significat metafòric que el complement de les altres denominacions.

  ·La forma conduir a vela es documenta amb aquest significat en alguns textos especialitzats i divulgatius; les formes anar a vela i velejar tan sols es documenten en l'àmbit nàutic, però es considera que, per metàfora, poden cobrir adequadament el significat relacionat de l'automoció.

  ·Tenen l'aval dels especialistes de l'àmbit consultat.

  ·En altres llengües estudiades es documenten metàfores equivalents, anàlogues en castellà i italià i pròximes en anglès.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]