Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

cas cas

Informàtica > Aplicacions informàtiques, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

 • ca  cas, n m
 • es  caso, n m
 • es  incidente, n m
 • es  ticket, n m
 • fr  ticket, n m
 • fr  ticket d'assistance, n m
 • fr  ticket d'assistance technique, n m
 • fr  ticket de soutien, n m
 • fr  ticket de soutien technique, n m
 • it  biglietto, n m
 • it  ticket, n m
 • en  issue, n
 • en  support ticket, n
 • en  technical support ticket, n
 • en  ticket, n
 • de  Ticket, n n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Informàtica > Aplicacions informàtiques, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**

Definition
Entrada registrada en un sistema de gestió de casos, identificada numèricament, on es detalla una incidència, una petició, una consulta o una proposta de millora d'un usuari i la relació de les actuacions que es van realitzant per donar-hi resposta, des del principi fins que es tanca.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme cas

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma cas.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa al calc de l'anglès tiquet, poc adequat en català amb aquest significat.

  ·És una denominació motivada, que s'identifica prou bé amb el concepte.

  ·És una forma ja utilitzada amb normalitat i des de fa temps en l'àmbit.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga.

  Malgrat que estrictament es pot establir una distinció entre la qüestió susceptible de ser reportada (en anglès, issue) i la sol·licitud per a reportar-la (en anglès, ticket), no es considera necessari, en català, establir aquesta distinció mitjançant dues denominacions diferents, atès que sovint els dos conceptes es confonen en un de sol i cas pot designar totes dues coses.

  Formes desestimades

  -Tiquet: Aquesta forma remet habitualment en català a un element físic ("Paper o bitllet que dona dret a ésser admès a un àpat, una festa, una assemblea, etc.", segons el diccionari normatiu) i no s'adequa, per tant, al concepte. Encara que ha començat a utilitzar-se entre especialistes, és una solució poc transparent i fins i tot confusionària per al públic general, que també és usuari habitual d'aquest terme.

  -Incidència; petició; sol·licitud: En informàtica, incidència s'associa generalment a un problema, i petició i sol·licitud són demandes. Són, per tant, denominacions massa restrictives, ja que els serveis de gestió de casos poden recollir també, a banda d'incidències i peticions o demandes, comentaris, propostes de millora, felicitacions, etc.

  -Formulari; fitxa; entrada; registre: Es prefereix cas, que és una forma més precisa, que recull el concepte d'una manera més global.

  [Acta 668, 16 de setembre de 2020]
cercapromeses cercapromeses

Esport

 • ca  vistaire, n m, f
 • ca  cercapromeses, n m, f sin. compl.
 • es  cazatalentos
 • es  ojeador
 • fr  dépisteur sportif
 • en  bird dog
 • en  scout
 • en  talent scout

Esport

Definition
Persona encarregada per un club esportiu d'observar el joc i valorar les possibilitats de projecció de joves esportistes per recomanar-ne el fitxatge.
cercatalents cercatalents

Treball > Recursos humans

 • ca  cercatalents, n m, f
 • ca  vistaire, n m, f sin. compl.
 • es  cazacerebros
 • es  cazatalentos
 • fr  chasseur de têtes
 • fr  chercheur de têtes
 • en  headhunter
 • en  recruiter
 • en  recruiter officer

Treball > Recursos humans

Definition
Persona física o jurídica que, per encàrrec d'una empresa, s'ocupa d'identificar i seleccionar professionals altament qualificats per a exercir funcions directives i executives, i de persuadir-los perquè s'hi incorporin.
ciberseducció de menors ciberseducció de menors

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  ciberseducció de menors, n f
 • es  captación de menores, n f
 • es  captación sexual, n f
 • es  ciberengaño pederasta, n m
 • es  engaño pederasta por internet, n m
 • es  grooming, n m
 • fr  grooming, n m
 • fr  pédopiégeage, n m
 • fr  séduction malintentionnée des enfants, n f
 • it  adescamento di minorenni in rete, n m
 • it  adescamento di minorenni online, n m
 • it  adescamento di minori in rete, n m
 • it  adescamento di minori online, n m
 • it  grooming, n m
 • pt  aliciamento online de crianças para fins sexuais, n m
 • pt  grooming, n m
 • en  child grooming, n
 • en  grooming, n
 • en  internet grooming, n
 • en  online grooming, n
 • de  Cyber-Grooming, n m
 • de  Grooming, n m
 • de  Internet-Grooming, n m
 • de  Online-Grooming, n m
 • cod  **Motiu de normalització: Inadequació semàntica de la denominació en ús (RECONSIDERACIÓ)**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**

Definition
Ciberdelicte en què un adult, valent-se sovint d'una identitat falsa, estableix una relació afectiva amb un infant o un jove menor d'edat amb l'objectiu d'obtenir-ne imatges de contingut sexual o d'abusar-ne o agredir-lo sexualment.

Note

 • 1. La ciberseducció de menors és delicte encara que no s'arribin a obtenir les imatges o a consumar l'abús o agressió.
 • 2. En l'àmbit penal, la ciberseducció de menors preveu el tipus agreujat si va acompanyada d'intimidació, coacció o engany.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme ciberseducció de menors

  Resolució del Consell Supervisor

  Es reconsidera la forma normalitzada ciberassetjament pedòfil i se substitueix per la denominació ciberseducció de menors.

  Motius per a la reconsideració

  ·Els especialistes han fet notar que la forma ciberassetjament pedòfil no és una alternativa encertada al manlleu anglès grooming perquè no significa ben bé el mateix.

  ·No s'identifica amb el concepte perquè no es tracta d'un assetjament: el delicte d'assetjament implica reiteració i imposició, mentre que el grooming és una estratègia seductora que, penalment, arriba fins a la captació del menor i que tampoc exigeix necessàriament un comportament intimidador, ni coactiu, ni hostil o humiliant.

  ·Tampoc és adequat el qualificatiu pedòfil, perquè aquest delicte no se sol cometre amb nens petits, com és el cas en la pedofília, sinó amb prepúbers i púbers (és a dir, amb menors entre 12 i 16 anys), i, d'altra banda, perquè el conjunt d'infractors no es pot restringir a aquells que pateixen pedofília.

  ·Tot i que ciberassetjament pedòfil ja té un cert ús, els especialistes mantenen que és una denominació errònia que cal bandejar.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a la nova forma aprovada, ciberseducció de menors:

  ·És una alternativa adequada al manlleu anglès (child) grooming (del verb to groom, que en llengua general significa 'preparar o entrenar algú per aconseguir un determinat propòsit').

  ·És una denominació lingüísticament adequada, construïda sobre el nucli ciberseducció, a partir de la forma prefixada ciber-, que indica una realitat que té a veure sobretot amb l'àmbit de la seguretat informàtica (veg. la distinció establerta per Consell Supervisor en la reunió núm. 609 sobre ciber-, digital, electrònic -a, virtual i en línia), i del substantiu seducció. El complement de nom de menors marca el límit d'edat de les víctimes.

  ·És una forma descriptiva, que s'identifica força bé amb el concepte.

  ·Té el vistiplau de tots els especialistes consultats, que creuen que és una forma amb possibilitats reals d'implantació.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions similars.

  Formes desestimades

  -Ciberseducció d'infants: el substantiu infant generalment remet en català a nens d'edat inferior a la de les víctimes habituals d'aquesta pràctica, que solen tenir entre 12 i 16 anys. En aquest sentit, es considera preferible el sintagma de menors, que té l'avantatge afegit que remet a l'àmbit legal (menor és, segons el diccionari normantiu, "Persona que no té l'edat fixada per la llei per a gaudir de certs drets") i, per tant, restringeix negativament el sentit de ciberseducció.

  -Cibercaptació de menors; ciberengany de menors: Són semànticament menys adequades que la forma aprovada.

  [Acta 668, 16 de setembre de 2020]