Back to top
0 CRITERI Noms dels esports de pilota: adaptats al català o sense adaptar? 0 CRITERI Noms dels esports de pilota: adaptats al català o sense adaptar?

09 Esports de pilota, 50 Fitxes de criteris

  • ca  0 CRITERI Noms dels esports de pilota: adaptats al català o sense adaptar?

09 Esports de pilota, 50 Fitxes de criteris

Definició
Molts dels noms dels principals esports de pilota tenen origen anglès, perquè la majoria d'aquests esports van quedar regularitzats en països de parla anglesa durant el segle XIX o l'inici del segle XX, i va ser des d'aquests països que es van escampar per Europa.

El tractament que el català dona en general al noms d'aquests esports és el següent:

(1) No traducció de les formes originals (a diferència del que va fer el castellà amb balompié, baloncesto, balonmano).

(2) Adaptació a l'ortografia catalana dels noms amb grafies que no s'adapten a l'ortografia o la pronúncia del català. (Aquesta acció es va fer de manera espontània quan es popularitzava un esport o de manera conscient en els casos més moderns, per comparació amb els noms ja adaptats abans.)

(2.1) Noms amb el formant -ball (--> -bol):
Exemples:
- football --> futbol
- basketball --> basquetbol, bàsquet
- handball --> handbol
- voleyball --> voleibol
- baseball --> beisbol

[Sobre aquest patró, modernament s'han fet les adaptacions corfbol (del neerlandès korfball ), raquetbol (de racquetball), softbol (de softball), golbol (de goalball), etc.]

(2.2) Noms amb altres particularitats:
Exemples:
- rugby [pronúncia aproximada: ràgbi] --> rugbi
- hockey [pronúncia aproximada: hòqui] --> hoquei
- cricket [pronúncia aproximada: críquit] --> criquet
- squash --> esquaix

(3) No adaptació de les formes que, tot i ser no catalanes, no presenten dificultats ortogràfiques o de pronúncia.
Exemples:
- golf
- polo
- waterpolo
- tennis (o tenis)

Aquest tractament respecta la llaga tradició que ja tenen molts d'aquests esports en català (ja que el nom català s'allunya poc o gens de l'original) i, alhora, facilita la pronúncia als catalanoparlants sense necessitat de conèixer l'original.

Els noms d'aquests esports, doncs, s'han de considerar paraules catalanes, del tot integrades a la llengua.

Nota