Els termes de la carpa del circ

Carpa / Vela

“Senyores i senyors, nens i nenes, passeu i admireu l’espectacle més gran del món!” Amb paraules com aquestes us poden rebre a qualsevol de les carpes o veles que munten les companyies de circ, i us endinsareu en un món de prodigiós equilibri, d’acrobàcies, de força, de talent, de màgia... Entre el 10 i el 19 d’abril ho teniu especialment fàcil, perquè se celebren els actes vinculats al Dia Mundial del Circ, que s’escau concretament el dia 18.

Us suggerim que, abans que comenci l’espectacle o en alguna pausa, us fixeu no sols en la pista, sinó en l’estructura que encabeix tot aquest món. Si ho feu, hi descobrireu elements com els següents.

Un element que sempre hi veureu són les torretes o antenes; de fet, el nombre de torretes és variable segons les dimensions de la instal·lació. Són les estructures metàl·liques verticals que sostenen la lona d’una carpa per la part central, que tenen la funció d’aguantar el conjunt de l’estructura. Quan es munta una carpa, les torretes són el primer que es col·loca, i el nombre i la disposició de les torretes determinen la mida i la forma de la cúpula de la carpa. Generalment es fa servir la denominació antena quan l’estructura és de secció simple i compacta, i torreta quan l’estructura és de secció més complexa. Les primeres carpes en comptes de torretes tenien una sola antena central, que és el pal que sosté la lona de la carpa pel punt central.

Us podeu fixar també en els peus drets, els pals metàl·lics que marquen el perímetre de la carpa, al voltant dels quals se situa la rodada. La rodada és la paret lateral, feta de lona. En algun cas podeu arribar a trobar també perxes, que són els pals tubulars interiors, situats entre les torretes i els peus drets, disposats seguint el pla horitzontal de la carpa i generalment oblics respecte del terra, que tenen la funció de tensar la lona i evitar que voleï o que s’hi acumuli aigua de la pluja, neu, etc. Actualment, però, les perxes es fan servir poc, perquè destorben la visió de l’espectacle

Si alceu la mirada, el que us cridarà més l’atenció de la part superior és la cúpula, la coberta de la carpa, de base circular, ovalada o quadrada, formada per una estructura metàl·lica subjectada a les torretes, que serveix principalment per a sostenir la lona i, secundàriament, per a penjar-hi aparells aeris i altres aparells tècnics. En alguna carpa, a més a més, hi podreu identificar els violins, unes estructures metàl·liques de secció triangular, tubular o quadrada, subjectades horitzontalment a dues torretes que, si són a l’interior de la carpa, fan la mateixa funció que la cúpula i, si són a l’exterior, serveixen per a donar estabilitat al conjunt.

Però no us entretenim més amb la terminologia de les parts de la carpa, que l’espectacle deu estar a punt de tornar a començar, i no és pas qüestió de perdre-se’n cap detall. Si us ha quedat curiositat per conèixer encara més terminologia relacionada amb el circ, us convidem a visitar el Diccionari de circ, en curs d’elaboració, que teniu disponible dins de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT i on ben aviat trobareu tots els termes que hem destacat en aquest apunt i molts altres termes de l’àrea.

Feu clic aquí per veure la il·lustració en format gran, amb la indicació dels termes destacats.