L'evolució de les emoticones

emoticones

Mentre internet es basava fonamentalment en el text, les emoticones es feien mitjançant la combinació de caràcters del codi internacional ASCII, és a dir, mitjançant caràcters alfanumèrics (per exemple, ;-D, que s'ha d'interpretar com una cara que pica l'ullet i riu amb la boca ben oberta).

Per això, als anys noranta, quan es va normalitzar aquest terme en català la forma emoticona es va definir així:

"Símbol gràfic format a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb una expressió i que s'utilitza en els missatges de correu electrònic i els xats per a transmetre estats d'ànim."

Progressivament, però, es va anar treballant per aconseguir que cadascuna de les emoticones basades en caràcters ASCII tingués una imatge en colors equivalent. El primer joc d’aquestes imatges es va patentar als Estats Units l’any 1997, i pels mateixos anys sorgien també al Japó unes imatges similars amb la mateixa intenció. Aquestes imatges formen part actualment de l’estàndard Unicode i compten com un sol caràcter, fet que resulta molt útil en la transmissió de la informació.

Aquesta evolució ha fet replantejar, doncs, la definició de emoticona i ha comportat també la incorporació de nous termes referents als diferents tipus d’emoticones existents. Aquestes són les noves denominacions i definicions aprovades recentment pel Consell Supervisor. Les trobareu incorporades a la Neoloteca i al Cercaterm:

emoticona Icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions.


emoticona textual Emoticona constituïda per una successió breu de caràcters.

Nota: 1. Als països occidentals les emoticones textuals es componen, tradicionalment, amb caràcters ASCII i es llegeixen segons una orientació horitzontal. Al Japó, en canvi, les emoticones textuals, anomenades kaomojis, es componen amb caràcters Unicode i es llegeixen segons una orientació vertical.

2. Són exemples d’emoticones textuals :-) (en caràcters ASCII) o (^_^) (en caràcters Unicode), que signifiquen 'estic content', i :-( (en caràcters ASCII) o (⌣_⌣”) (en caràcters Unicode), que signifiquen 'estic trist'.


emoticona gràfica (sin. compl. emoji) Emoticona en format d’imatge.

Nota: Les emoticones gràfiques formen part actualment de l’estàndard Unicode. Cadascuna disposa d’un codi específic i compta com un sol caràcter en l’escriptura.


kaomoji Emoticona textual d’origen japonès constituïda per una breu successió de caràcters Unicode, que es llegeix segons una orientació vertical.

Nota: 1. Les emoticones textuals occidentals, a diferència dels kaomojis, es componen amb caràcters ASCII i es llegeixen segons una orientació horitzontal.

2. Són exemples de kaomojis (^_^), que significa ‘estic content’; i (⌣_⌣”), que significa ‘estic trist’.