Noms propis que parlen: els aptònims

© iStockphoto.com/Mohd Rosley Omar

Pilar Prim, a la novel·la homònima de Narcís Oller; Justí Tant-se-val, a la novel·la La vida i els fets de Justí Tant-se-val, de Josep Maria Folch i Torres; Truman Burbank, a la pel·lícula The Truman Show, de Peter Weir; un hipotètic veterinari especialitzat en equins de cognom Cavall, o un especialista en la custòdia de moneda de cognom Guardiola, són exemples d’allò que s’anomena aptònims.

El Consell Supervisor acaba d’aprovar justament aquesta denominació, aptònim, formada a partir de l’adjectiu apte i la forma sufixada del grec -ònim, que significa ‘nom’, per a designar el nom de persona que semànticament té relació amb alguna característica física, moral, professional o d’altra mena de la persona o el personatge de ficció a què fa referència.

La forma catalana aprovada prové de l’anglès aptonym (llengua en què aquesta denominació conviu amb la variant aptronym), però té paral·lelismes també en francès (aptonyme), en italià (attonimo i attronimo) o en portuguès (aptônimo i aptrônimo). És una designació, d’altra banda, que entronca formalment amb altres substantius catalans del mateix àmbit, com ara antropònim, autònim, al·lònim o zoònim, si bé, a diferència d’aquests casos, aptònim no és una veritable formació culta.

Les formes nom parlant, nom predestinat, antropònim evocador o antropònim escaient es documenten també en algunes fonts catalanes referides a aquest concepte, però el Consell Supervisor ha preferit finalment aptònim, que és una designació més internacional i segurament també més precisa.

També s’han valorat la variant aptrònim, desestimada perquè aptònim es considera una solució lingüísticament més ben formada (la r que aptrònim incorpora al mig remet al substantiu antropònim, però -rònim no és cap formant i no té, per tant, cap significat en català), i la forma euònim (compost culte creat a partir dels formants grecs eu, que significa ‘ben, bon, avantatjós’, i -ònim ‘nom’), que té molt poc ús i segurament costaria d’identificar amb el concepte.

Cal dir, finalment, que de moment s’ha considerat innecessari distingir amb una denominació específica els aptònims referits a personatges de ficció, que en anglès reben el nom específic de charactonyms.

Podeu consultar la fitxa terminològica completa d’aquest terme a la Neoloteca i al Cercaterm.