En primera persona: Joan Nunes i Alonso

"L’elaboració del Diccionari terminològic de sistemes d’informació geogràfica, dut a terme amb l’assessorament del TERMCAT i publicat fa prop d’un any, ha estat una aventura personal extraordinària.

En un camp tecnològic com aquest, farcit de neologismes i anglicismes, podria semblar que el repte més gran seria trobar el terme adequat en cada cas per a suplir la manca de mots genuïns originats en català. Aquesta no és una dificultat menor, ja que la praxi científica i professional en aquest camp a casa nostra ha anat assimilant idees i innovacions a mesura que n’arribaven els mots originals anglesos, els quals, per aquest mateix acte i en virtut de l’ús, adquirien carta de ciutadania en el nostre vocabulari tècnic i fins i tot alguns han estat arrel d’antigues i llargues nissagues de lèxic derivat. Certament ha calgut dedicar-hi esforç i trobar un equilibri entre l’adopció del neologisme, en el cas dels mots anglesos corresponents a conceptes radicalment nous i amb un ús ben establert en català, i la recerca de la forma catalana adequada i alhora amb possibilitats d’arrelar per als conceptes ja existents a la nostra llengua, encara que potser amb un sentit general no tècnic.

Contràriament, però, a mesura que aquesta primera dificultat s’anava resolent, el veritable repte ha estat donar definicions coherents i sistemàtiques a tota aquesta terminologia, pròpia o manllevada, sorgida d’unes quantes dècades d’innovació contínua, acumulada i no sempre païda. Aquí, la grandesa i les febleses del nostre camp tecnològic s’han fet paleses amb tot el rigor i és on ha calgut esmerçar més esforç per ordenar les idees, afinar els conceptes i desenvolupar un quadre de coneixements consistent. Per a algú que elabora un diccionari específic des de dins del propi camp, aquesta és també la satisfacció més gran, sabent, però, que el resultat, millor o pitjor, és inevitablement perible i serà tard o d’hora depassat pel desenvolupament del camp."

 

Joan Nunes i Alonso
Professor de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona