En primera persona: Maria Josep Cuenca Ordinyana

"La sinonímia és un dels grans problemes de la terminologia. La geosinonímia ho pot ser especialment, en la mesura que la selecció d’un mot exclusiu d’un dialecte com a terme pot produir manca d’identificació per part d’alguns parlants i pot conduir a crear terminologies alternatives, fins i tot avalades per institucions amb poder normatiu reconegut legalment. La proposta d’un terme com a sinònim complementari o en una nota explicativa (per exemple, bresquilla per a préssec; podeu consultar la recent incorporació de préssec pla com a denominació de la fruita també denominada paraguaià) ajuden a solucionar el segon problema, però incideixen en la proliferació de sinònims, cosa que va en contra de la ideal univocitat denominació-concepte que caracteritza la terminologia.

En la meua experiència com a assessora geolingüística del Consell Supervisor, he de dir que la feina ha estat relativament fàcil i puntual. Els termes més “purs”, els que pertanyen a les branques de coneixement més abstractes, no solen presentar conflicte: una única denominació és suficient per als diferents territoris. Els problemes es localitzen allà on lèxic especialitzat i lèxic comú es troben, com ara en la denominació de peixos, verdures o plantes, que tenen denominacions molt diverses segons els territoris i que, en gran part, són desconegudes en la resta del domini lingüístic, fet agreujat per una incomunicació interterritorial palesa i que afecta gran part dels parlants. Però de vegades això pot resultar un avantatge: denominacions pròpies d’un parlar poden oferir solucions alternatives a calcs d’altres llengües. En el cas que referíem abans, bresquilla del rollet (o del rotllet) és una denominació típica de la Plana de Castelló i sembla que el País Valencià inclou altres denominacions per a aquesta fruita forana, que de fa no gaire podem comprar en fruiteries i supermercats. D’altra banda, l’originalitat i creativitat del neologisme és innegable (i impagable): un rollet és un dolç tradicional que té la forma d’aquesta fruita. En fi, la variació dialectal és, com dèiem, un repte i una oportunitat per a la terminologia. Per sort, el president del Consell Supervisor del TERMCAT, el professor Joan Veny, és el més eminent dialectòleg català."

 

Maria Josep Cuenca Ordinyana
Catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València
Membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
Assessora geolingüística del Consell Supervisor del TERMCAT