Qui fa els diccionaris del TERMCAT?

diccionaris

La pregunta del títol sorprèn una mica, oi? Sembla que la resposta és òbvia: els diccionaris del TERMCAT els fan les persones que treballen al TERMCAT. Però, parlem-ne, que hi ha unes quantes coses a dir.

Convé tenir en compte que els diccionaris “del TERMCAT”, i de fet no sols els diccionaris, sinó tota l’activitat del TERMCAT, es fa en col·laboració amb el que anomenem especialistes, és a dir, experts dels diversos àmbits: físics, metges, enginyers, cuiners, músics, fusters, artistes de circ, arqueòlegs, esportistes, informàtics, bombers, biòlegs, veterinaris, ramaders, gestors de comunitats, geòlegs, castellers... Aquestes persones, ja sigui a títol individual o com a membres d’organismes vinculats a cada sector, intervenen en la producció del TERMCAT de maneres diverses:

  • —com que coneixen el seu àmbit d’especialitat i són conscients per tant de les possibles mancances terminològiques, sovint són els especialistes els qui s’adrecen al TERMCAT amb una proposta de diccionari, i en aquests casos el TERMCAT els atén i els pot prestar assessorament, acompanyament o pot implicar-se en l’elaboració de l’obra en la mesura que es consideri adequada, perquè en un context de pressupost públic, és especialment interessant assegurar-se que la feina que es durà a terme respon a una necessitat real del sector.
  • —com que són experts, un cop es comença un determinat projecte, o quan convé donar una resposta a una necessitat puntual d’un usuari, els especialistes assessoren el TERMCAT per garantir que les propostes que es fan són adequades des del punt de vista conceptual.
  • —com que la seva activitat principal els fa estar en contacte diari amb la documentació del seu sector, els especialistes també confirmen al TERMCAT la viabilitat de les propostes, per assegurar que tenen possibilitats reals d’implantació.
  • —com que coneixen les vies de difusió del coneixement especialitzat del seu àmbit, els especialistes també ajuden en la difusió de les propostes i dels productes elaborats.

Ja veieu, doncs, que de fet la resposta a la pregunta inicial és que els diccionaris del TERMCAT els fa sempre un equip, i els especialistes formen part d’aquest equip de manera indispensable.

I si voleu aprofundir en la manera de treballar del TERMCAT, us suggerim que doneu un cop d’ull als comentaris Com es dóna resposta a una consulta terminològica, Doncs jo voldria... Els criteris del TERMCAT i Nous termes normalitzats: qui decideix i com?, en què s’expliquen altres aspectes relacionats amb l’activitat del Centre de Terminologia.