#termedelasetmana: sistema de verificació d'edat

imatge al·legòrica

Un dels riscos associats a la generalització de l’ús d’internet és la possibilitat que els menors d’edat accedeixin a certs continguts que no es consideren adequats per a ells. Per això, s’ha popularitzat el terme que us proposem com a #termedelasetmana: sistema de verificació d’edat.

Fa referència al sistema tecnològic de protecció usat per a restringir l'accés a contingut digital a les persones que no tenen l'edat requerida. Aquest sistema pot consistir en una simple pregunta a l’usuari o bé en altres mecanismes que cerquen de garantir que l’usuari és adult.

Des del punt de vista formal, el terme és un sintagma transparent semànticament. I, en determinats contextos, es pot simplificar: “Hem instal·lat un sistema de verificació d’edat”; “La verificació d’edat és un requisit per a l’accés a...”, “Contingut amb accés amb verificació d’edat”, etc.

Podeu consultar la fitxa completa del terme, amb la definició i els equivalents en altres llengües, al Cercaterm.