Actualització del Cercaterm (01/07/2020)

Actualització Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm inclou les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—La Terminologia de les tendències alimentàries, elaborada pel TERMCAT, que se centra sobretot en l’àmbit del vegetarianisme. Conté 40 termes, molts de normalitzats amb motiu d’aquesta terminologia, amb equivalents en castellà, francès, italià, anglès i amb definicions. (Per exemple, flexivegetarianisme i friganisme.)

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats

—Tercera edició del Diccionari de química, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini de l’Obra Social “la Caixa”. En aquesta nova edició s’hi han incorporat 534 termes corresponents a l’àrea de Química analítica. Actualment conté 2.131 termes, amb equivalents en castellà i anglès i amb definició. (Per exemple, agent complexant i elèctrode de tercera espècie.)

—Un conjunt de fitxes del Diccionari jurídic, elaborat el 2013 per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquesta actualització s’hi ha incorporat un bloc de 3.851 termes. Amb aquesta incorporació, des de del Cercaterm ja es consulten 9.026 termes d'aquest diccionari, amb equivalents en castellà, definicions i notes explicatives, sovint de caràcter enciclopèdic. (Per exemple, eficàcia jurídica i dimissionari | dimissionària.)

Fitxes de criteris noves

—1 fitxa nova que agrupa en una sola fitxa del Cercaterm diversos termes relacionats de la Terminologia de les tendències alimentàries. (És la fitxa CRITERI crudívor, crudivegetarià o crudivegà?) Aquesta fitxa de criteris també es pot consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

Termes puntuals nous o actualitzats

—92 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 54 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, carxofa, en Construcció, i comprovació prevol, en Transports.)

• 21 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu del treball fet en l’àrea d'Economia. (Per exemple, cooperativa de segon grau i fals treballador autònom | falsa treballadora autònoma.)

• 17 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització, també en l’àrea d’Economia. (Per exemple, despatx a consum.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha substituït *cefalàlgia per arraïment a favor de les denominacions cefalàlgia en agrupaments i cefalàlgia en brots, i s’ha modificat la definició de indicador econòmic per a indicar que mesura una variable econòmica.