Actualització del Cercaterm (02/11/2021)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—Els termes continguts a la norma UNE-EN 22301:2020 Seguretat i resiliència. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Requisits. El TERMCAT ha fet la versió catalana d’aquesta norma amb l'assessorament d'especialistes de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. Conté 31 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, continuïtat del negoci i impacte.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats

—Segona edició del Diccionari de l’activitat parlamentària, elaborat pel Parlament de Catalunya, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT l’any 2020. En aquesta nova edició s’hi han incorporat 129 equivalents en llengua de signes catalana, per mitjà d’enllaços a les notes que remeten a vídeos elaborats per la Secretaria de Política Lingüística. Ara el diccionari conté 422 termes, amb equivalents en occità, castellà, francès, anglès i, en més de cent termes, també en llengua de signes, i amb definicions. (Per exemple, adscripció a un grup parlamentari i debat de política general.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—124 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 54 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, bola de greix, en Veterinària, i entrenament de carrer, en Esport.)

• 36 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT, majoritàriament en l’àmbit de l’Economia. (Per exemple, targeta d’afinitat.)

• 34 de revisats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, redenominar, també en Economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves

—1 fitxa nova, que resumeix i adapta al format de fitxa del Cercaterm un apunt terminològic publicat prèviament al web del TERMCAT. És la fitxa CRITERI culicosi, culicosi ampul·lar, butllofa, ampul·la o ampolla? Aquesta fitxa de criteri també es pot consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de les observacions de les lingüistes de l’Optimot o els suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha afegit carril com a sinònim complementari de carrer en Natació i Atletisme i s’han esmenat els usos de *tipus de lletra amb el sentit de font en els àmbits de la Informàtica i de l’Edició, d’acord amb la decisió presa pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Àrees temàtiques

A banda de l’afegiment i la modificació de diccionaris i fitxes terminològiques, en aquesta actualització també s’han fet canvis en la classificació temàtica de l’àrea Alimentació. Gastronomia, derivats dels treballs de revisió i actualització de la classificació temàtica general sobre la qual es fonamenta la gestió terminològica de les dades del TERMCAT.