Actualització del Cercaterm (08/02/2021)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Termes puntuals nous o actualitzats

—45 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 43 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, cultura de la pau, en Sociologia, i extremòfil -a, en Ciències de la vida.)

• 2 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, croqueta, en Gastronomia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves

—1 fitxa nova que resumeix i adapta al format de fitxa del Cercaterm un apunt terminològic publicat prèviament pel TERMCAT (CRITERI seminari web i bibliografia web o bé webinar/webinari i webgrafia/webiografia/webografia?) i 1 fitxa relativa a un terme de ciclisme (CRITERI seient, selló, sellí o sillín?). Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha modificat la fitxa completa de *malacologia en l’àmbit de l’arqueologia per convertir-la en arqueomalacologia, s’han esmenat la denominació *fita de Cramer-Rao i els equivalents corresponents a favor de fita de Cramér-Rao, d’acord amb la grafia correcta del cognom d’aquest matemàtic suec, i s’ha fet constar en tots els casos de diccionaris del TERMCAT ne bis in idem com a forma prioritària respecte a non bis in idem.