Actualització del Cercaterm (18/01/2021)

imatge d'algú consultant el Cercaterm

La primera actualització del Cercaterm d’aquest any, que també recull les aportacions de finals del 2020, incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—El Diccionari de l’emergència climàtica, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració del Servei Meteorològic de Catalunya i l’Oficina del Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Conté 230 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, bretxa d’emissions i emblanquiment del coral.)

—El Diccionari de l’activitat parlamentària, elaborat pel Parlament de Catalunya, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT. Conté 422 termes, amb equivalents en occità, castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, esmena de retorn o llei òmnibus.)

—La Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada, elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració de la Fundació i2CAT del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Conté 99 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, realitat mixta o latència de seguiment.)

—El diccionari Incoterms, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, el Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç Internacional i el Banc Sabadell. Conté 17 termes relacionats amb les regles Incoterms® publicades per la Cambra de Comerç Internacional entre el 2000 i el 2020, amb els equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, a fàbrica [EXW] o lliurat a lloc i descarregat [DPU].)

—Un avançament d’un lèxic d’al·lèrgies en curs d’elaboració, en què treballen el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT. Aquest avançament conté 1.475 termes corresponents a tipus d’al·lèrgies tipificats, amb equivalents en anglès i amb els codis establerts per la classificació internacional SNOMED CT, que també són els utilitzats per CatSalut. (Per exemple, al·lèrgia a l’adhesiu tissular quirúrgic o sensibilitat a la proteïna de soia.)

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Actualització anual del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT), un projecte en curs de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT per a elaborar un nou diccionari de medicina en català. En aquesta actualització s’hi han incorporat 335 termes i s’ha treballat en 1.770 termes més, sobretot d’especialitats quirúrgiques, farmacologia i dermatologia, de manera que ara el total de termes és de 75.720. (Per exemple, cefalàlgia en agrupaments o equimosi periorbitària.)

—Actualització del Diccionari dels ocells del món, un projecte en curs de la Fundació Barcelona Zoo, l’Institut Català d’Ornitologia i el TERMCAT. En aquesta actualització s’hi han incorporat 677 termes corresponents a espècies d’onze famílies d’ocells passeriformes, a més de noves il·lustracions, de manera que ara el total de termes és de 8.056. (Per exemple, monarca becplà pitgroc o gralla occidental.)

—Actualització del Diccionari de sociologia, un projecte en curs del TERMCAT en col·laboració amb diversos experts. En aquesta actualització s’hi han incorporat 529 termes, de manera que ara el total de termes és de 1.756. (Per exemple, amoralisme o estructura de comunicació.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—59 termes elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, àcid oxalildiaminopropiònic, en Química, i devolució en calent, en Dret internacional.) A més del Cercaterm, tots aquests termes nous també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, en les denominacions s’ha esmenat *reflexió isotròpica a favor de reflexió isòtropa.