Actualització del Cercaterm (28/10/2019)

Actualització Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm inclou les novetats següents:

 

Productes terminològics nous al Cercaterm

—El Vocabulari d’acollida, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística L’Heura i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a part del projecte Narratives Interculturals. Conté 51 termes, amb definicions. (Per exemple, interculturalitat i interrelació.)

—El vocabulari de les normes UNE 54100-10:2013 Indústries gràfiques. Vocabulari Part 10, Termes fonamentals de disseny gràfic; UNE-ISO 19600:2015 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance). Directrius, i UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance) penal. El TERMCAT ha fet la versió catalana de les normes amb l'assessorament d'especialistes de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF) en la segona i la tercera normes.

Contenen 80, 35 i 33 termes, respectivament, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, font amb serifs per a la norma UNE 54100-10:2013, cultura del compliment normatiu per a la norma UNE-ISO 19600:2015 i risc penal per a la norma UNE 19601:2017.)

 

Fitxes de criteris noves

—1 fitxa nova i 2 fitxes actualitzades que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. (Són la fitxa nova CRITERI operador turístic, agència de viatges majorista, agència de viatges majorista detallista o tour operador? i les fitxes actualitzades CRITERI sofregir a foc lent, escalfar, blanquejar, emblanquir, escaldar, pochar o potxar? i CRITERI temps violent, temps sever, temps perillós, temps greu, temps extrem o temps advers?) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

 

Termes puntuals nous

—45 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 39 d’elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, generitzat -ada, en Antropologia, i espeleòlit, en Ciències de la Terra.)

• 6 d’elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu de treballs en àmbits concrets. (Per exemple, expedient de regulació temporal d’ocupació, en economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

 

Aplicació de correccions

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. (Per exemple, s’ha afegit gammacàmera com a forma principal a gammacambra, que ja existia.)

 

Àrees temàtiques del Cercaterm

A banda de l’afegiment i la modificació de fitxes terminològiques, en aquesta actualització també s’han fet canvis en la classificació temàtica de l’àrea Economia. Empresa, derivats dels treballs de revisió i actualització de la classificació temàtica general sobre la qual es fonamenta la gestió terminològica de les dades del TERMCAT.