Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (04/10/2021)

imatge d'algú consultant el Cercaterm

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous afegits al Cercaterm

—El glossari Noms comuns de les malalties de les plantes, elaborat per Martí Nadal i Assumpció Moret i publicat per la Universitat de Barcelona. Conté 787 termes, amb definicions. (Per exemple, agalla foliar del neret i bronzejat de la tomaquera.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Tercera edició de la Terminologia dels videojocs, elaborada pel TERMCAT l’any 2008. En aquesta nova edició s’hi han afegit 46 termes, relatius sobretot a situacions d’interacció i joc en comunitat. Actualment conté 326 termes, amb equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i amb definicions. (Per exemple, bonificar [corresponent a to buff] i joc d’estil Rogue.) Tots els termes nous es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del diccionari en línia.

—Actualització anual del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT), que és un projecte conjunt de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT. En aquesta actualització s’han treballat uns 2.150 termes (sobretot, de genètica mendeliana, especialitats quirúrgiques i farmacologia), s’han revisat grups de termes (per exemple, d’immunologia, epidemiologia i dermatologia) i s’han afegit 54 termes. Actualment conté 75.684 termes, amb definició i, en força casos, també amb equivalents en castellà, francès i anglès. (Per exemple, perioperatori i superdominància.) Tots els termes nous es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del diccionari en línia.

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

—91 fitxes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, que corresponen fonamentalment a termes dels àmbits de la genètica (per exemple, CRISPR endonucleasa Cas9) i la realitat virtual (per exemple, auralització i holoconferència). Hi trobareu també el terme càtering, que substitueix una decisió anterior del Consell Supervisor, i el terme d'indumentària xinos. Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Neoloteca. 

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—43 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 30 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, imprescindible, en Indumentària, i sobrelleixa,  en Mobles.)

• 11 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT, majoritàriament en l’àmbit de l’Economia. (Per exemple, capital natural.)

• 2 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, director de crèdit | directora de crèdit, també en Economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de les observacions de les lingüistes de l’Optimot o els suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha afegit regalia com a sinònim de cànon en Economia. Empresa, s’ha regularitzat la grafia de símbols com A h, corresponent a ampere hora, i s’han esmenat algunes ocurrències de *alquible, nom masculí, a favor de alquibla, nom femení, d’acord amb el diccionari normatiu.