El nou diccionari publicat en línia pel TERMCAT, dedicat a la química orgànica i inorgànica

Diccionari de química

El TERMCAT publica en línia el Diccionari de química, que ha elaborat conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini de l'Obra Social "la Caixa". Ofereix a la consulta pública més de vuit-cents termes dels àmbits de la química orgànica i la química inorgànica, com a part d’un projecte més ampli de sistematització de la terminologia química en català que es materialitzarà, en actualitzacions posteriors, amb la incorporació progressiva de terminologia de més branques d’aquesta ciència.

En el diccionari es defineixen els termes més rellevants dels àmbits de la química orgànica i inorgànica, com ara àcid carboxílic, amina, carboni, complex, compost organometàl·lic, gas noble, grup funcional, hidrocarbur, hidrogen, isomeria, nomenclatura substitutiva, oxoàcid i substituent. Cada entrada del diccionari conté les denominacions catalanes del terme definit, amb la categoria lèxica corresponent, i equivalents en castellà i anglès. A més, s’hi indiquen les relacions de sinonímia entre les denominacions i, en molts casos, s’hi inclouen extenses notes que complementen la informació. Si és pertinent, s’hi recullen el símbol o la fórmula de cada terme, i també taules i esquemes que mostren de manera gràfica algun aspecte d’interès del concepte definit.

Complementen la informació terminològica de les entrades dos annexos que, amb un estil didàctic i rigorós, presenten un resum de les principals regles de nomenclatura i formulació de la química orgànica i de la química inorgànica establertes per la IUPAC, la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada.

A més, el diccionari s’acompanya d’una infografia interactiva de la taula periòdica dels elements, que presenta de manera visualment atractiva les dades principals dels elements químics i la significació i la variació del caràcter metàl·lic i els valors d’electronegativitat, dues propietats dels elements que sovint presenten dubtes d’interpretació. També conté llegendes amb informació terminològica d’interès i una selecció de curiositats sobre alguns elements concrets.

D’aquesta manera, el Diccionari de química proporciona una visió completa del llenguatge químic (terminologia i nomenclatura) que el converteix en una eina de consulta útil i pràctica per a estudiants que comencen el grau de química i graus de ciències afins, alumnes de batxillerat i els seus docents, periodistes i divulgadors científics, traductors i correctors, i aficionats a la química en general. Alhora, esdevé un recurs plenament actualitzat de difusió de la terminologia química en la nostra llengua.

Es pot destacar també que el diccionari ofereix una proposta denominativa catalana provisional per als quatre nous elements que a final de 2015 es van incorporar a la taula periòdica, també amb un nom provisional en anglès. Un cop la IUPAC n’aprovi els noms definitius, el Consell Supervisor del TERMCAT estudiarà aquests termes per a fixar-ne la denominació corresponent en català.

El Diccionari de química forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia, fruit de la col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, l’editorial Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, i que inclou diversos diccionaris en paper (Diccionari d’economia i gestió, 2001; Diccionari de matemàtiques i estadística, 2002; Diccionari d’enginyeria civil, 2005; Diccionari de telecomunicacions, 2007) i el Diccionari de física, que, com el de química que es presenta ara, està també integrat a la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, amb més de cent repertoris terminològics de diversos àmbits d’especialitat.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.