Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

Presentació
segell de certificació segell de certificació

Seguretat

 • ca  segell de certificació, n m
 • es  etiqueta de certificación
 • es  sello de certificación
 • fr  sceau de certification
 • en  certification label
 • en  certification seal

Seguretat

Definició
Representació gràfica que en un lloc web indica que se n'ha avaluat favorablement el contingut, d'acord amb uns criteris establerts.

Nota

 • Clicant sobre el segell de certificació, es poden consultar les normes de conformitat del certificador.
segell de temps segell de temps

Seguretat

 • ca  segell de temps, n m
 • es  sello de tiempo
 • fr  estampille temporelle
 • en  time stamp
 • en  timestamp

Seguretat

Definició
Referència temporal d'un document administratiu electrònic que inclou la indicació de la data, i generalment l'hora, de qualsevol operació feta, amb la intervenció d'un prestador de serveis de certificació que n'assegura l'exactitud i la integritat.
segell electrònic segell electrònic

Seguretat

 • ca  segell electrònic, n m
 • es  sello electrónico
 • fr  électroniquement inviolable
 • en  electronically tamper-proof

Seguretat

Definició
Segell dissenyat de manera que no sigui possible fer cap modificació malintencionada de la informació emmagatzemada electrònicament mitjançant senyals electromagnètics procedents de dispositius electrònics comuns.
segellament de temps segellament de temps

Seguretat

 • ca  segellament de temps, n m
 • es  sellado de tiempo
 • fr  horodatage
 • en  date and time stamping
 • en  timestamping

Seguretat

Definició
Acreditació, a càrrec d'una tercera persona de confiança, de la data i generalment l'hora d'una operació feta sobre un document electrònic, per mitjà d'un segell de temps.

Nota

 • El segellament de temps permet obtenir proves tècniques i jurídiques que un acte determinat s'ha produït en el moment registrat.
 • ca  seguretat, n f
 • es  seguridad
 • fr  sécurité
 • en  safety

Seguretat

Definició
Aplicació de mesures físiques i lògiques per a obtenir alguna o totes les característiques de confidencialitat, integritat, autenticació, no-repudi i control d'accés d'un sistema i així assegurar-ne el funcionament continu i correcte.
servei administratiu electrònic servei administratiu electrònic

Conceptes generals

 • ca  servei administratiu electrònic, n m
 • es  servicio administrativo electrónico, n m
 • fr  service administratif électronique
 • en  government e-service

Conceptes generals

Definició
Servei que una administració pública ofereix als ciutadans, el procés de tramitació del qual es fa totalment o parcialment mitjançant suport electrònic.
 • ca  protocol de transacció segura, n m
 • ca  SET, n m sigla
 • es  norma de transacción electrónica segura
 • es  norma SET
 • es  protocolo SET
 • fr  norme SET
 • fr  protocole SET
 • en  secure electronic transaction standard
 • en  SET standard

Seguretat

Definició
Protocol que permet d'autenticar la identitat dels participants en una operació de pagament electrònic per mitjà de targeta de crèdit i de garantir la confidencialitat i integritat de les dades transmeses.

Nota

 • La sigla prové de l'anglès secure electronic transaction.
seu electrònica seu electrònica

Infraestructures tecnològiques

 • ca  seu electrònica, n f
 • es  sede electrónica
 • fr  siège électronique
 • en  public service website

Infraestructures tecnològiques

Definició
Espai virtual que l'administració pública fa accessible als ciutadans per a poder fer els tràmits electrònics relacionats amb la gestió pública.
signatura electrònica signatura electrònica

Seguretat

 • ca  signatura electrònica, n f
 • es  firma electrónica
 • fr  signature électronique
 • en  e-signature
 • en  electronic signature

Seguretat

Definició
Conjunt de dades electròniques, generalment associades a un document electrònic, que permeten verificar-ne l'autenticitat o identificar un signant.
signatura electrònica avançada signatura electrònica avançada

Seguretat

 • ca  signatura electrònica avançada, n f
 • es  firma electrónica avanzada
 • fr  signature électronique renforcée
 • en  advanced electronic signature

Seguretat

Definició
Signatura electrònica que permet identificar-ne l'autor i detectar qualsevol canvi posterior de les dades signades, que està vinculada de manera única al signant i a les dades a què es refereix, i que ha estat creada per mitjans que el signant manté sota el seu control exclusiu.