Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

Presentació
dada biomètrica dada biomètrica

Seguretat

 • ca  dada biomètrica, n f
 • es  dato biométrico, n m
 • fr  donnée biométrique, n f
 • en  biometric datum, n

Seguretat

Definició
Dada especialment protegida, obtinguda a partir d'un tractament tècnic específic, relativa a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d'una persona, que permet o confirma la identificació única d'aquesta persona.

Nota

 • Són dades biomètriques les imatges facials o les dades dactiloscòpiques, per exemple.
dada de caràcter personal dada de caràcter personal

Seguretat

 • ca  dada de caràcter personal, n f
 • ca  dada personal, n f sin. compl.
 • es  dato de carácter personal
 • es  dato personal
 • fr  donnée à caractère personnel
 • fr  donnée personnelle
 • en  personal datum

Seguretat

Definició
Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

Nota

 • 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.
 • 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.
dada especialment protegida dada especialment protegida

Seguretat

 • ca  dada especialment protegida, n f
 • es  dato especialmente protegido
 • fr  donnée spécialement protégée
 • en  specially protected datum

Seguretat

Definició
Dada de caràcter personal que, atesa la seva naturalesa, s'ha de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament per no posar en risc la persona interessada.

Nota

 • 1. Les dades especialment protegides només poden ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.
 • 2. Les dades especialment protegides són aquelles referents a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual, o també a la comissió d'infraccions penals o administratives.
dada genètica dada genètica

Seguretat

 • ca  dada genètica, n f
 • es  dato genético, n m
 • fr  donnée génétique, n f
 • en  genetic datum, n

Seguretat

Definició
Dada especialment protegida, obtinguda a partir de l'anàlisi d'una mostra biològica, relativa a les característiques genètiques heretades o adquirides d'una persona, que proporciona informació única sobre la seva fisiologia o salut.
dada personal dada personal

Seguretat

 • ca  dada de caràcter personal, n f
 • ca  dada personal, n f sin. compl.
 • es  dato de carácter personal
 • es  dato personal
 • fr  donnée à caractère personnel
 • fr  donnée personnelle
 • en  personal datum

Seguretat

Definició
Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

Nota

 • 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.
 • 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.
declaració responsable declaració responsable

Procediment administratiu

 • ca  declaració responsable, n f
 • es  declaración responsable, n f
 • fr  énoncé de responsabilité
 • en  statement of responsibility

Procediment administratiu

Definició
Document en què una persona manifesta i subscriu que compleix uns requisits per a accedir al reconeixement d'un dret o una facultat o per a excercir-los, que disposa de la documentació acreditativa i que els continuarà complint durant el període inherent a aquest reconeixement o aquest exercici.

Nota

 • 1. Una declaració responsable ha d'incloure les dades relatives a la identificació de la persona que la subscriu i els requisits establerts.
 • 2. La presentació d'una declaració responsable en el marc d'un procediment administratiu faculta l'administració pública competent per a comprovar la conformitat de les dades.
desencriptació desencriptació

Seguretat

 • ca  desencriptació, n f
 • ca  desxifratge, n m
 • es  desciframiento
 • es  desencriptación
 • fr  déchiffrement
 • fr  décryptage
 • en  decipherment
 • en  decryption

Seguretat

Definició
Interpretació d'un text codificat.
 • ca  desencriptació, n f
 • ca  desxifratge, n m
 • es  desciframiento
 • es  desencriptación
 • fr  déchiffrement
 • fr  décryptage
 • en  decipherment
 • en  decryption

Seguretat

Definició
Interpretació d'un text codificat.
digital digital

Infraestructures tecnològiques

 • ca  digital, adj
 • es  digital
 • fr  numérique
 • en  digital

Infraestructures tecnològiques

Definició
Dit d'un sistema de transmissió o de processament que representa, emmagatzema i transmet informació de qualsevol naturalesa en variables discretes, sobretot les de tipus binari.

Nota

 • Per extensió, digital s'aplica a les dades representades, transmeses o emmagatzemades per mitjà d'aquest sistema.
digitalització digitalització

Infraestructures tecnològiques

 • ca  digitalització, n f
 • ca  conversió analògica-digital, n f sin. compl.
 • es  conversión analógica-digital
 • es  digitalización
 • fr  conversion analogique-numérique
 • fr  numérisation
 • en  analog-to-digital conversion
 • en  digitization
 • en  digitizing

Infraestructures tecnològiques

Definició
Conversió d'una representació analògica en una representació digital.