Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  de auditu, adj
 • ca  (testimoni) auricular, adj
 • ca  (testimoni) d'oïda, adj
 • es  (testigo) auricular, adj
 • es  (testigo) de oídas, adj

Definición
Significat literal: D'oïda.

Nota

 • Locució emprada en el dret processal penal per a indicar que es té coneixement d'un fet per haver-ne sentit parlar. S'aplica generalment als testimonis d'un fet, i es complementa amb de visu.
  Exemple: Testimoni de auditu.
  També és possible l'ús adverbial d'aquesta locució.
  Exemple: Tots els testimonis que ho afirmen en el judici ho han fet de auditu de la difunta.
 • la  de cuius, n m, f
 • ca  causant, n m, f
 • ca  causant de l'herència, n m, f
 • es  causante, n m, f
 • es  causante de la herencia, n m, f

Definición
Significat literal: Del qual, de la qual.

Nota

 • Locució provinent de l'expressió «de cuius hereditate agitur», emprada eufemísticament per a designar el difunt, és a dir, el causant en la successió hereditària.
  Exemple: La nostra concepció de la família exigeix que el patrimoni del de cuius vagi a parar als parents més pròxims o al cònjuge o convivent.
 • la  de facto, adv
 • ca  de facto, adv
 • ca  de fet, adv
 • ca  per la força dels fets, adv
 • ca  segons el fet, adv
 • es  de facto, adv
 • es  de hecho, adv
 • es  por la fuerza de los hechos, adv
 • es  según los hechos, adv

Definición
Significat literal: De fet.

Nota

 • Locució entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC que s'aplica a situacions reals que no estan regulades o reconegudes jurídicament. Es complementa semànticament amb de iure.
  Exemple: Aquesta situació ha portat de facto a plantejar un estatus que permeti donar personalitat jurídica adequada a aquestes institucions privades.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Diversos organismes internacionals insten el govern de facto a deposar la seva actitud.
 • la  de iure, adv
 • ca  de dret, adv
 • ca  de iure, adv
 • ca  de llei, adv
 • ca  per la força del dret, adv
 • ca  segons el dret, adv
 • es  de derecho, adv
 • es  de iure, adv
 • es  de ley, adv
 • es  por la fuerza del derecho, adv
 • es  según derecho, adv

Definición
Significat literal: De dret.

Nota

 • Locució entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC que s'aplica a situacions reals o hipotètiques reconegudes jurídicament. Es complementa semànticament amb de facto. No és correcta la forma de jure.
  Exemple: En virtut d'aquesta presumpció establerta de iure, la condemna per delicte de pertinença, col·laboració o actuació al servei de banda armada pressuposa que s'imputa automàticament a l'associació.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Un govern de iure.
 • la  de lege ferenda, adv
 • ca  per a una futura llei, adv
 • es  para una futura ley, adv

Definición
Significat literal: De la llei que cal fer.

Nota

 • Locució que fa referència a la llei ideal, com hauria d'ésser. S'oposa a de lege lata.
  Exemple: No estem davant d'un problema establert de lege ferenda, sinó davant d'un problema d'aplicació de l'ordenament vigent.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Propostes i argumentacions de lege ferenda.
 • la  de lege lata, adv
 • ca  segons la llei existent, adv
 • es  según la ley existente, adv

Definición
Significat literal: De la llei àmplia.

Nota

 • Locució que fa referència a la llei existent. S'oposa a de lege ferenda. No és correcta la forma de lege data.
  Exemple: Tot i que,de lege latasón indubtables la conversió de la comunitat especial en comunitat romana ordinària i l'extinció dels drets expectants que genera el pacte, el cert és que l'opció legal no deixa de plantejar certs interrogants.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Argumentacions de lege lata.
 • la  de minimis, adj
 • ca  de les minúcies, adj
 • ca  intranscendent, adj
 • es  intrascendente, adj

Definición
Significat literal: Insignificant.

Nota

 • Locució derivada de l'expressió de minimis non curat praetor o de minima non cavet iudex, que significa 'que el jutge no s'ocupi de les minúcies, dels aspectes intranscendents del procés'.
  Exemple: Els fabricants responsables de menys de mil vehicles que es matriculin per primera vegada, en molts casos pimes, seguiran estant exempts de complir objectius d'emissions específiques de CO2. Les excepcions de minimis redueixen els costos de compliment i administratius dels petits fabricants.
 • la  de visu, adj
 • ca  (testimoni) de vista, adj
 • es  de visu, adj
 • es  (testigo) de vista, adj

Definición
Significat literal: Amb els propis ulls.

Nota

 • Locució emprada en el dret processal penal per a indicar que es té coneixement d'un fet per haver-lo vist. S'aplica generalment als testimonis d'un fet, i es complementa amb de auditu.
  Exemple: Testimoni de visu.
  També és possible l'ús adverbial d'aquesta locució.
  Exemple: El testimoni va confirmar de visu la identitat del lladre.
 • la  do ut des, loc llat
 • ca  dono perquè donis, loc
 • es  do ut des, loc
 • es  doy para que des, loc

Definición
Significat literal: Dono perquè donis.

Nota

 • Frase substantivada. Expressió pròpia de les relacions sinal·lagmàtiques (obligacions recíproques), del dret d'obligacions i contractes. S'agrupa semànticament amb les expressions do ut facias, facio ut des i facio ut facias. No s'ha de confondre amb quid pro quo.
  Exemple: Cal fer el lliurament do ut des del vehicle vell per a obtenir el vehicle nou.