Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  inter alia, adv
 • la  i. a., adv abrev.
 • ca  entre altres coses, adv
 • es  entre otras cosas, adv

Definición
Significat literal: Entre altres coses.

Nota

 • Expressió d'ús general.
  Exemple: Aquests ajuts haurien d'anar inclosos, inter alia, en un increment del finançament dels fons estructurals i de desenvolupament rural.
 • la  in absentia, adv
 • ca  en absència, adv
 • es  en ausencia, adv
 • es  in absentia, adv

Definición
Significat literal: En absència.

Nota

 • Expressió pròpia del dret penal i processal. S'aplica quan té lloc un judici sense que la persona demandada, imputada o processada hi sigui present i, en conseqüència, per a indicar que incorre en rebel·lia o en contumàcia.
  Exemple: Fem nostres els arguments de l'informe dels serveis jurídics de la cambra sobre possibles qüestions que es poden suscitar a l'inici de la legislatura, i la rellevància de les manifestacions que en l'esmentat informe es feien dels principis i drets afectats per una possible sessió d'investidura in absentia o sense intervenció del candidat o candidata.
 • la  in actu, adv
 • ca  durant l'acte, adv
 • ca  en l'acte, adv
 • es  durante el acto, adv
 • es  en el acto, adv

Definición
Significat literal: En l'acte.

Nota

 • Expressió que es fa servir per a referir-se al moment mateix en què es constata un fet determinat.
  Exemple: Hem de concloure que el deure de coneixement es pot anar postulant in actu de forma individualitzada i no genèrica.
 • la  in saecula saeculorum, adv
 • la  per saecula saeculorum, adv
 • la  in aeternum, adv sin. compl.
 • ca  pels segles dels segles, adv
 • es  por los siglos de los siglos, adv

Definición
Significat literal: Pels segles dels segles.

Nota

 • Expressió d'àmbit general presa del llatí eclesiàstic. S'aplica a fets i situacions d'una durada indefinida, que es preveu molt llarga.
  Exemple: No, no és que decaigui, presidenta. Jo el retiro perquè no té cap sentit parlar ara d'aquesta qüestió, senzillament. El retiro per..., espero que in saecula saeculorum.
 • la  in aeternum, adv
 • ca  per a tota l'eternitat, adv
 • ca  per molt de temps, adv
 • ca  per sempre, adv
 • es  in aeternum, adv
 • es  para mucho tiempo, adv
 • es  para siempre, adv
 • es  para toda la eternidad, adv
 • es  para toda la vida, adv

Definición
Significat literal: Per a l'eternitat.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. Se sol emprar de manera hiperbòlica per a significar una durada extraordinària. També se'n pot dir in saecula saeculorum o in perpetuum. No és correcta la forma in eternum.
  Exemple: El que nosaltres no demanem és el traspàs d'aquesta competència in aeternum; demanem el traspàs d'una facultat d'aquesta competència, i no de la competència.
 • la  in albis, adv
 • ca  (quedar-se) en blanc, adv
 • ca  sense entendre res, adv
 • ca  sense saber què dir, adv
 • es  in albis, adv
 • es  (quedarse) en blanco, adv
 • es  sin comprender, adv

Definición
Significat literal: En blanc.

Nota

 • Locució adverbial d'àmbit general emprada per a dir que algú resta sense comprendre el que es diu o el que es llegeix.
  Exemple: A Catalunya fa set mesos que no se'n parla des de les instàncies governamentals, d'energia nuclear. Estem in albis, per continuar amb el llatí que s'utilitzava ahir aquí.
 • la  in ambiguo, adv
 • ca  davant el dubte, adv
 • es  ante la duda, adv
 • es  en la duda, adv

Definición
Significat literal: En el dubte.

Nota

 • Locució d'àmbit general que s'aplica a les qüestions que resten en la incertesa. És preferible emprar les formes equivalents.
in articulo mortis in articulo mortis

 • la  in articulo mortis, adv
 • ca  a l'hora de la mort, adv
 • ca  davant la imminència de la mort, adv
 • ca  en perill de mort, adv
 • es  a la hora de la muerte, adv
 • es  ante la inminencia de la muerte, adv
 • es  en peligro de muerte, adv
 • es  in articulo mortis, adv

Definición
Significat literal: En el moment de la mort.

Nota

 • Locució emprada per a denotar accions dutes a terme per una persona en els moments previs a la mort. També es fa servir, en sentit figurat, per a indicar el moment final d'alguna cosa. Vegeu també in extremis.
  Exemple: L'increment de la seva fortuna va ser proporcional a la preocupació per una possible impugnació de l'herència per part del seu germà petit Joaquim. Finalment, va optar per l'únic mitjà que impossibilitava la invalidació de la seva darrera voluntat: el casament amb la seva companya sentimental, tot i que per evitar passar per vicaria ho va fer in articulo mortis, el procediment reservat per als malalts terminals, malgrat que a Almirall encara li quedaven gairebé sis anys de vida.
  Exemple: O sigui, hem d'esperar que l'empresa ja estigui in articulo mortis?, o és millor i més intel·ligent tallar el problema quan ja està al pendent...?
 • la  in diem, adv
 • ca  a termini, adv
 • ca  en un termini determinat, adv
 • es  en el plazo, adv
 • es  en un determinado plazo, adv

Definición
Significat literal: En el dia.

Nota

 • Locució que se sol trobar en l'expressió d'un tipus de pacte (addictio in diem, o 'pacte d'adjudicació en el dia') en virtut del qual s'estableix que una venda és ineficaç si, després de dur-se a terme, el venedor troba un altre comprador que li ofereix condicions més beneficioses per a ell, i el primer comprador no les vol igualar. També es fa servir, en general, per a indicar 'dins un termini concret'.
  Exemple: Les substitucions fideïcomissàries són totes in diem o condicionals; les in diem es verifiquen per al dia de la mort de l'hereu instituït, i les condicionals per al cas que l'hereu mori sense fills.
 • la  in dubio pro reo, loc llat
 • ca  en cas de dubte, a favor de l'acusat, loc
 • ca  en cas de dubte, a favor del reu, loc
 • es  en caso de duda, a favor del acusado, loc
 • es  en caso de duda, a favor del reo, loc

Definición
Significat literal: En cas de dubte, a favor de l'acusat, a favor del reu.

Nota

 • Locució que constitueix un principi general del dret segons el qual, en cas de dubte, cal interpretar la llei a favor de la persona acusada o demandada. La mateixa locució també es fa servir en altres casos canviant el mot reo pel mot adequat a cada cas (auctore, debitore, libertate, minori, operario).
  Exemple: Per això es tractaran punts com la titularitat del dret, la seva diferència amb el principiin dubio pro reo i la relació de la presumpció d'innocència amb el dret a la llibertat d'informació.