Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  lato sensu, adv
 • la  sensu lato, adv sin. compl.
 • ca  en sentit ampli, adv
 • es  en sentido amplio, adv
 • es  lato sensu, adv

Definición
Significat literal: En sentit ampli.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. S'oposa semànticament a stricto sensu, però és menys usual. No són correctes latu sensu ni lato senso.
  Exemple: El Decret, en la disposició addicional, conté dues delegacions al Departament. El Govern en establir aquelles delegacions estava delimitant el marc en el qual s'hauria de moure l'actuació organitzativa lato sensu del conseller.
 • la  lex repetita, n f
 • ca  reproducció (de norma, de normes), n f
 • es  reproducción (de norma, de normas), n f

Definición
Significat literal: Llei repetida.

Nota

 • Expressió que es fa servir en l'àmbit jurídic per a referir-se al fet que una llei reprodueixi textualment una altra norma, generalment sense fer-ho constar.
  Exemple: Addicionalment, qüestiona la reproducció per part del Codi dels principis tributaris estatals, entenent que, d'acord amb la doctrina constitucional sobre la lex repetita, constitueix una tècnica legislativa deficient només admissible excepcionalment i quan la comunitat autònoma té competència sobre la matèria.
 • la  loco citato, adv
 • la  loc. cit., adv abrev.
 • ca  en el lloc citat, adv
 • ca  en el lloc esmentat, adv
 • es  en el lugar citado, adv
 • es  loco citato, adv

Definición
Significat literal: En el lloc citat.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que s'empra, sovint en forma abreujada, en les citacions i remissions textuals per a no repetir una referència a una obra ja esmentada.
  Exemple: Riera Llorca, «L'aparador de la llibreria», loc. cit., p. 129.
 • la  loco citato, adv
 • la  loc. cit., adv abrev.
 • ca  en el lloc citat, adv
 • ca  en el lloc esmentat, adv
 • es  en el lugar citado, adv
 • es  loco citato, adv

Definición
Significat literal: En el lloc citat.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que s'empra, sovint en forma abreujada, en les citacions i remissions textuals per a no repetir una referència a una obra ja esmentada.
  Exemple: Riera Llorca, «L'aparador de la llibreria», loc. cit., p. 129.
 • la  locus standi, n m
 • ca  dret d'audiència, n m
 • ca  legitimació, n f
 • es  derecho de audiencia, n m
 • es  legitimación, n f

Definición
Significat literal: Lloc per a comparèixer.

Nota

 • Expressió de l'àmbit jurídic que fa referència al dret a emprendre una acció legal o a adreçar-se a un tribunal competent en una matèria determinada, o dret a ésser escoltat.
  Exemple: El locus standi de l'individu comporta que aquest tingui legitimitat activa universal davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.