Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  erga omnes, adv
 • ca  amb caràcter universal, adv
 • ca  d'aplicació general, adv
 • ca  de validesa general, adv
 • es  con carácter universal, adv
 • es  de aplicación general, adv
 • es  de validez general, adv

Definición
Significat literal: Enfront de tothom.

Nota

 • Locució que indica que un precepte o una clàusula s'aplica amb caràcter universal, que no afecta tan sols els interessats directes.
  Exemple: És lògic que el compliment d'aquest requisit sigui una condició necessària per a la inscripció en els registres municipals, que donaran fe d'aquesta forma de convivència efectiva i en garantiran els efectes erga omnes.
 • la  et alii, loc llat
 • la  et al., loc llat abrev.
 • ca  i altres, loc
 • es  y otros, loc

Definición
Significat literal: I altres.

Nota

 • Expressió que es fa servir, generalment en forma abreujada, en les relacions de diferents persones (com ara els autors d'una obra col·lectiva) quan només s'esmenta el nom de la primera, o algunes de les primeres, o les que se'n consideren principals responsables, tot indicant que n'hi ha més.
  Exemple: El síndic de la Diputació hauria instat l'execució de la sentència del 25 de març de 1704 contra Baltasar d'Oriol et alii.
  Exemple: Ferreri, Silvia, et al. Document Quality Control in Public Administrations and International Organisations, Direcció General de Traducció, Comissió Europea, Luxemburg, 2013.
 • la  et alii, loc llat
 • la  et al., loc llat abrev.
 • ca  i altres, loc
 • es  y otros, loc

Definición
Significat literal: I altres.

Nota

 • Expressió que es fa servir, generalment en forma abreujada, en les relacions de diferents persones (com ara els autors d'una obra col·lectiva) quan només s'esmenta el nom de la primera, o algunes de les primeres, o les que se'n consideren principals responsables, tot indicant que n'hi ha més.
  Exemple: El síndic de la Diputació hauria instat l'execució de la sentència del 25 de març de 1704 contra Baltasar d'Oriol et alii.
  Exemple: Ferreri, Silvia, et al. Document Quality Control in Public Administrations and International Organisations, Direcció General de Traducció, Comissió Europea, Luxemburg, 2013.
 • la  et sequentes, loc llat
 • la  et sequentia, loc llat sin. compl.
 • la  et seq., loc llat abrev.
 • ca  i següents, loc
 • es  y siguientes, loc

Definición
Significat literal: I següents.

Nota

 • Expressió que es fa servir, sobretot, en les remissions textuals i en les citacions per a localitzar-ne la font. Tanmateix, no és gaire recomanable perquè no precisa on s'acaba la remissió.
  Exemple: Van suscitar una viva polèmica, les respostes de la qual es troben igualment contingudes en l'obra abans citada, vol. II, p. 124 et sequentes.
 • la  et sequentes, loc llat
 • la  et sequentia, loc llat sin. compl.
 • la  et seq., loc llat abrev.
 • ca  i següents, loc
 • es  y siguientes, loc

Definición
Significat literal: I següents.

Nota

 • Expressió que es fa servir, sobretot, en les remissions textuals i en les citacions per a localitzar-ne la font. Tanmateix, no és gaire recomanable perquè no precisa on s'acaba la remissió.
  Exemple: Van suscitar una viva polèmica, les respostes de la qual es troben igualment contingudes en l'obra abans citada, vol. II, p. 124 et sequentes.
 • la  et sequentes, loc llat
 • la  et sequentia, loc llat sin. compl.
 • la  et seq., loc llat abrev.
 • ca  i següents, loc
 • es  y siguientes, loc

Definición
Significat literal: I següents.

Nota

 • Expressió que es fa servir, sobretot, en les remissions textuals i en les citacions per a localitzar-ne la font. Tanmateix, no és gaire recomanable perquè no precisa on s'acaba la remissió.
  Exemple: Van suscitar una viva polèmica, les respostes de la qual es troben igualment contingudes en l'obra abans citada, vol. II, p. 124 et sequentes.
 • la  ex, prep
 • ca  d'acord amb, prep
 • es  de conformidad con, prep

Definición
Significat literal: Procedent de.

Nota

 • Preposició que es fa servir per a la remissió a un precepte, generalment un article.
  Exemple: Inaplicació del dret de participació política ex article 23 CE o ius in officium dels diputats.
 • la  ex abrupto, adv
 • ca  de cop i volta, adv
 • ca  de sobte, adv
 • ca  sobtadament, adv
 • es  de improviso, adv
 • es  de repente, adv
 • es  ex abrupto, adv
 • es  repentinamente, adv

Definición
Significat literal: Amb rudesa.

Nota

 • Locució que s'empra per a indicar que un fet s'ha esdevingut de sobte, sense avisar. Convé no confondre la locució llatina amb el substantiu exabrupte, que significa 'cosa dita bruscament, sense preàmbul'.
  Exemple: El diputat va abandonar la reunió ex abrupto.
 • la  ex aequo, adv
 • ca  en igualtat, adv
 • ca  en igualtat de mèrits, adv
 • ca  ex aequo, adv
 • es  en pie d'igualdad, adv
 • es  ex aequo, adv

Definición
Significat literal: En igualtat.

Nota

 • Locució entrada en el diccionari normatiu de l'IEC com a llatinisme que equival a 'en igualtat de mèrits' i es fa servir en concursos, competicions o proves per a indicar que dos o més concursants han acabat empatats.
  Exemple: En l'edició d'enguany, el premi ha estat ex aequo per al Col·legi Lestonnac de Badalona, i l'Institut Escola Mare de Déu del Portal, de Batea.
 • la  ex ante, adv
 • ca  abans, adv
 • ca  abans d'això, adv
 • ca  prèviament, adv
 • es  anteriormente, adv
 • es  antes, adv
 • es  antes de eso, adv
 • es  previamente, adv

Definición
Significat literal: Abans d'això.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. Fa referència a un fet anterior al fet considerat. No són correctes les formes ex-ante i exante. Es complementa semànticament amb ex post.
  Exemple: En el marc de l'exercici de les competències en la matèria, es poden distingir tres funcions principals: la de resolució, que consisteix a instruir i resoldre expedients; la d'informe de regulació, que consisteix a informar, ex ante o ex post, de la regulació sectorial i els seus efectes directes o indirectes sobre la competència, i la d'anàlisi, que consisteix a elaborar i difondre estudis, treballs i anàlisis de mercats sectorials o subsectorials, sempre relacionats amb la competència.