Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  magister dixit, loc llat
 • ca  el mestre ho ha dit, loc
 • es  díjolo Blas, punto redondo, loc
 • es  el maestro lo ha dicho, loc
 • es  magister dixit, loc

Definición
Significat literal: Ho ha dit el mestre.

Nota

 • Locució que prové de quan els escolàstics citaven Aristòtil com a argument irrefutable. Fa referència a la fal·làcia lògica amb què es pretén provar la veracitat d'un postulat pel fet que el sosté una persona de prestigi. També s'anomena argumentum ad verecundiam o argument d'autoritat. S'empra sovint com a burla.
  Exemple: És evident que Catalunya ha estat capdavantera a l'edat mitjana en moltes formes, temes, gèneres i corrents estètics. Potser he abusat de l'argument d'autoritat, el magister dixit, però és una època que per a alguns queda molt llunyana i era bo actualitzar evidències.
 • la  manu militari, adv
 • es  con las armas, adv
 • es  manu militari, adv
 • es  por la fuerza militar, adv

Definición
Significat literal: Amb mà militar.

Nota

 • Locució amb què s'expressa el recurs a la força pública per a l'execució d'una obligació o d'un mandat.
  Exemple: Perquè vostè s'imagina alguna altra professió en aquest país en què a algú el Govern li imposés un codi ètic sense que aquests hi estiguin d'acord? Els codis ètics es fan des de les professions, no des dels governs. I vostès ho volen fer des del Govern manu militari, mai millor dit.
 • la  mea culpa, n m
 • ca  culpa meva, n f
 • es  culpa mía, n f
 • es  mea culpa, n m

Definición
Significat literal: Per culpa meva.

Nota

 • Expressió d'àmbit general, originalment una locució adverbial, que se sol utilitzar utilitzar substantivada, en masculí. No és correcte l'ús en femení.
  Exemple: Aleshores, és clar, quan ve aquí a parlar d'aquest tema del deute intergeneracional, home, sí, però faci una mica el mea culpa, perquè els principals responsables són precisament vostès.
 • la  modus operandi, n m
 • ca  manera d'actuar, n f
 • es  modo de obrar, n m
 • es  modus operandi, n m

Definición
Significat literal: Manera d'actuar.

Nota

 • Expressió pròpia del dret penal i la criminologia. S'aplica als trets que caracteritzen l'actuació d'una persona o un grup, especialment en la comissió de delictes.
  Exemple: Davant les dades sobre pràctiques de privilegi fiscal practicades per Luxemburg sota el mandat de l'actual president de la Comissió Europea, J. C. Juncker, el Grup Verds/ALE no va voler ni passar-ho per alt ni conformar-se amb demanar una moció de censura estèril; el que va defensar va ser l'obertura d'una comissió d'investigació que, a més de depurar les possibles responsabilitats del mateix Juncker, posi sobre la taula el seu modus operandi a fi d'erradicar-lo d'ara endavant.
 • la  modus vivendi, n f
 • ca  estil de vida, n m
 • ca  mitjans de vida, n m pl
 • es  estilo de vida, n m
 • es  modo de vivir, n m
 • es  modus vivendi, n m

Definición
Significat literal: Manera de viure.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que es refereix sobretot als mitjans de subsistència d'una persona. En dret internacional també es fa servir per a referir-se a acords o pactes de caràcter temporal.
  Exemple: El síndic de greuges va creure que difícilment en casos com aquest els serveis socials podien satisfer aquestes necessitats bàsiques, ateses les característiques específiques del modus vivendi de les persones que els componen.
  Exemple: El 1994 es va arribar a un acord sobre un modus vivendi entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió relatiu a les mesures d'execució dels actes adoptats.
 • la  more uxorio, adv
 • ca  en convivència de fet, adv
 • ca  en unió estable de fet, adv
 • es  en convivencia de hecho, adv
 • es  en unión estable de hecho, adv

Definición
Significat literal: Segons el costum conjugal.

Nota

 • Expressió pròpia del dret de família. S'aplica a la situació de les parelles que conviuen sense estar legalment casades.
  Exemple: El que fa aquesta llei és equiparar les persones homosexuals que conviuen more uxorioals convivents heterosexuals.
 • la  mortis causa, adv
 • ca  per causa de mort, adv
 • es  mortis causa, adv
 • es  por causa de muerte, adv

Definición
Significat literal: Per causa de mort.

Nota

 • Expressió emprada sobretot en el dret de successions. S'aplica als actes jurídics que tenen efecte després de la mort d'una persona. S'oposa semànticament a inter vivos. És preferible fer servir la forma equivalent.
  Exemple: L'autorització demanial no és susceptible de negocis jurídics per actes inter vivos o mortis causa ni d'inscripció en el Registre de la Propietat.
 • la  motu proprio, adv
 • ca  a iniciativa seva, adv
 • ca  motu proprio [la], adv
 • ca  per iniciativa pròpia, adv
 • es  a iniciativa propia, adv
 • es  motu proprio, adv
 • es  por propia iniciativa, adv

Definición
Significat literal: Amb moviment propi.

Nota

 • Locució entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC. La forma correcta de l'adjectiu és proprio, no pas propio. No és correcta la forma de motu proprio, amb preposició.
  Exemple: Fou la primera vegada que el conseller va comparèixer motu proprio per a parlar de l'energia nuclear.
 • la  mutatis mutandis, adv
 • ca  canviant el que calgui, adv
 • ca  mutatis mutandis, adv
 • es  con los cambios necesarios, adv
 • es  mutatis mutandis, adv

Definición
Significat literal: Canviant el que calgui canviar.

Nota

 • Locució d'àmbit general, entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC, que significa 'amb els canvis accessoris que calgui però sense alterar l'essencial', i s'empra per a comparar situacions o qüestions entre les quals es pot establir una analogia tot i les diferències que hi puguin haver. Es complementa semànticament amb ceteris paribus.
  Exemple: Atribuir a una zona agrícola la denominació de parc seria, en certa manera, donar-li un caràcter de reserva o, mutatis mutandis, de parc temàtic.