Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  verbi gratia, adv
 • la  v. gr., adv abrev.
 • ca  per exemple, adv
 • ca  verbigràcia, adv
 • es  por ejemplo, adv
 • es  verbi gratia, adv
 • es  verbigracia, adv

Definición
Significat literal: Per gràcia de la paraula.

Nota

 • Expressió d'àmbit general.
  Exemple: La pregunta que es planteja en aquests casos és si la valoració del cost de la llei, mitjançant la incorporació, verbi gratia, d'una memòria exhaustiva sobre les prospeccions econòmiques de la despesa que això suposa, facilita que la llei s'aprovi.
  Exemple: En aquest sentit, com ha recordat el Consell de Garanties Estatutàries, el Tribunal Constitucional ha declarat en línia de continuïtat amb altres pronunciaments anteriors (v.gr. STC 11/1981, del 8 d'abril, FJ 7).
 • la  vacatio legis, n f
 • ca  vacança de la llei, n f
 • es  vacación de la ley, n f
 • es  vacante legal, n f

Definición
Significat literal: En absència de llei.

Nota

 • Locució que s'aplica al període que transcorre entre la publicació de la norma i l'entrada en vigor. No és equivalent a buit legal.
  Exemple: Les disposicions finals segona i tercera determinen, respectivament, la vacatio legis i el desplegament reglamentari d'aquesta llei.
verba volant, scripta manent verba volant, scripta manent

 • la  verba volant, scripta manent, loc llat
 • ca  les paraules se les emporta el vent, loc
 • es  las palabras se las lleva el viento, loc
 • es  lo escrito, escrito está, loc

Definición
Significat literal: Les paraules volen, els escrits romanen.

Nota

 • Locució d'àmbit general emprada amb el significat de donar més valor al text escrit que a l'oral. Prové d'una frase del senador romà Caius Titus, i sembla que el sentit que li volia donar era que els discursos orals arriben lluny o es difonen més de pressa, mentre que els escrits resten oblidats en el paper.
  Exemple: És important registrar els temes tractats i els acords formalitzats perquè tot tingui una validesa formal i no es quedin en simples paraules, perquè verba volant, scripta manent.
 • la  verbi gratia, adv
 • la  v. gr., adv abrev.
 • ca  per exemple, adv
 • ca  verbigràcia, adv
 • es  por ejemplo, adv
 • es  verbi gratia, adv
 • es  verbigracia, adv

Definición
Significat literal: Per gràcia de la paraula.

Nota

 • Expressió d'àmbit general.
  Exemple: La pregunta que es planteja en aquests casos és si la valoració del cost de la llei, mitjançant la incorporació, verbi gratia, d'una memòria exhaustiva sobre les prospeccions econòmiques de la despesa que això suposa, facilita que la llei s'aprovi.
  Exemple: En aquest sentit, com ha recordat el Consell de Garanties Estatutàries, el Tribunal Constitucional ha declarat en línia de continuïtat amb altres pronunciaments anteriors (v.gr. STC 11/1981, del 8 d'abril, FJ 7).
 • la  vox populi, adj
 • ca  de coneixement comú, adj
 • ca  de domini públic, adj
 • es  conocido -da y repetido -da, adj
 • es  de sobras conocido -da, adj
 • es  vox populi, adj

Definición
Significat literal: La veu del poble.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. S'aplica a afers de coneixement comú o per a referir-se a l'opinió pública.
  Exemple: L'estiu passat se'm va dir que es crearia una plaça de director d'emergències i tenia nom qui l'havia d'ocupar, em digueren el seu nom, era vox populi i no havia començat tota la tramitació administrativa.