Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
rebus sic stantibus rebus sic stantibus

 • la  rebus sic stantibus, adv
 • ca  essent així les coses, adv
 • es  estando así las cosas, adv

Definición
Significat literal: Mentre la situació es mantingui així.

Nota

 • Expressió pròpia del dret d'obligacions i contractes que es fa servir com a clàusula per a indicar que l'acord és vigent mentre no es modifiquin les circumstàncies originàries.
  Exemple: Queda emparat, rebus sic stantibus, que, davant qualsevol canvi de circumstàncies que provoqui un canvi fonamental d'un tractat internacional, una de les parts pot remoure els obstacles fins a arribar a la invalidació de les clàusules convingudes que han resultat canviades.
reductio ad absurdum reductio ad absurdum

 • la  reductio ad absurdum, n f
 • ca  reducció a l'absurd, n f
 • es  reducción al absurdo, n f

Definición
Significat literal: Reducció a l'absurd.

Nota

 • Locució que fa referència al mètode emprat en lògica per a provar la falsedat d'una premissa evidenciant que la conclusió a la qual s'arriba és absurda.
  Exemple: No hem entès des del principi la polèmica generada pel seu grup parlamentari, aquesta reductio ad absurdum que consisteix a demanar que també volen ser representants d'aquesta iniciativa al Congrés.
reformatio in melius reformatio in melius

 • la  reformatio in melius, n f
 • ca  reforma cap a millor, n f
 • ca  reforma favorable, n f
 • es  reforma favorable, n f
 • es  reforma para mejor, n f

Definición
Significat literal: Modificació per a millorar.

Nota

 • Locució pròpia del dret administratiu i processal que fa referència a la reforma favorable a un litigant com a resultat de la interposició d'un recurs contra una decisió judicial anterior que el perjudicava. S'oposa a reformatio in peius.
reformatio in peius reformatio in peius

 • la  reformatio in peius, n f
 • ca  reforma cap a pitjor, n f
 • ca  reforma desfavorable, n f
 • es  reforma desfavorable, n f
 • es  reforma para peor, n f

Definición
Significat literal: Modificació per a empitjorar.

Nota

 • Locució pròpia del dret administratiu i processal que s'aplica quan la resolució d'un recurs és més perjudicial per als interessos del recurrent que la resolució contra la qual es recorre. S'oposa a reformatio in melius.
  Exemple: Ha dit que era improcedent, però no ho ha sentenciat per no haver d'aplicar el principi de la reformatio in peius.
 • la  res publica, n f
 • ca  bé públic, n m
 • es  bien público, n m

Definición
Significat literal: Cosa pública.

Nota

 • Expressió procedent del dret romà. Pròpiament, fa referència als béns que són comuns. En deriva la forma de govern república.
  Exemple: Segurament la no intervenció política, o sigui, democràtica, en la res publica, ha propiciat que les caixes juguessin a ser bancs.