Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  pro memoria, adj
 • la  p. m., adj abrev.
 • ca  per a deixar-ne constància, adj
 • ca  perquè consti, adj
 • es  para dejar constancia, adj
 • es  para que conste, adj

Definición
Significat literal: Per a recordar.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que fa referència a un escrit o una nota que es fa per a recordar alguna cosa. També es fa servir per a indicar l'acció de recordar uns fets determinats. És preferible fer servir alguna forma equivalent o bé fer-ne l'adaptació gràfica.
  Exemple: En l'epígraf pro memoria del balanç hi va haver un increment dels avals procedents de l'Institut per 19,87 M€.
  Aquesta locució també s'utilitza nominalitzada amb el sentit de 'memoràndum' o, en general, per a referir-se a un escrit o document que es redacta per recordar alguna qüestió.
  Exemple: Redactar una pro memoria.
 • la  post scriptum, n m
 • la  PS, n m sigla
 • la  p. s., n m abrev.
 • ca  postdata, n f
 • es  posdata, n f
 • es  post scriptum, n m
 • es  postdata, n f

Definición
Significat literal: Després del que hi ha escrit.

Nota

 • Expressió d'àmbit general que es fa servir per a introduir el text que s'afegeix al final d'una carta, després de la signatura i la data.
  Exemple: Post scriptum. Vaig escriure la carta precedent a darreries d'agost, amb la intenció de fer-la arribar a les vostres mans per a la Diada de l'Onze de Setembre.
pacta sunt servanda pacta sunt servanda

 • la  pacta sunt servanda, loc llat
 • ca  els pactes s'han de complir, loc
 • es  los pactos deben cumplirse, loc

Definición
Significat literal: Cal servar els pactes.

Nota

 • Locució substantivada pròpia del dret d'obligacions i contractes. Indica que el que acorden les parts preval encara que canviïn les circumstàncies originàries.
  Exemple: El respecte al dit acord està relacionat amb un dels principis bàsics del dret internacional, el principi pacta sunt servanda, i afecta un tema tan sensible com és el compliment de les obligacions internacionals de l'Estat.
 • la  peccata minuta, n n pl
 • ca  error lleu, n m
 • ca  poca cosa, n f
 • es  cosa sin importancia, n f
 • es  error leve, n m
 • es  falta pequeña, n f
 • es  peccata minuta, n f

Definición
Significat literal: Petites faltes, pecats menuts.

Nota

 • Expressió d'àmbit general amb què s'expressa que una cosa és negligible o no té gaire importància, especialment comparada amb una altra de més gravetat. No és correcta la forma pecata minuta.
  Exemple: Aquestes taxes de mediació són peccata minuta al costat de les taxes judicials que expulsen del dret a la justícia moltíssima gent que es troba en situació de vulnerabilitat.
 • la  per capita, adj
 • ca  per capita [la], adj
 • ca  per persona, adj
 • es  per cápita, adj
 • es  percápita, adj
 • es  por persona, adj

Definición
Significat literal: Per cap, individualment.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. En català es pronuncia amb la e tancada i com a paraula esdrúixola, tot i que no se n'adapta la grafia com ho fa l'espanyol.
  Exemple: Les normes que despleguen el Pla pel dret a l'habitatge han de tenir com a objectiu atendre prioritàriament les necessitats de les persones amb una renda per capita inferior a la mitjana catalana.
per saecula saeculorum per saecula saeculorum

 • la  in saecula saeculorum, adv
 • la  per saecula saeculorum, adv
 • la  in aeternum, adv sin. compl.
 • ca  pels segles dels segles, adv
 • es  por los siglos de los siglos, adv

Definición
Significat literal: Pels segles dels segles.

Nota

 • Expressió d'àmbit general presa del llatí eclesiàstic. S'aplica a fets i situacions d'una durada indefinida, que es preveu molt llarga.
  Exemple: No, no és que decaigui, presidenta. Jo el retiro perquè no té cap sentit parlar ara d'aquesta qüestió, senzillament. El retiro per..., espero que in saecula saeculorum.
 • la  per se, adv
 • ca  intrínsecament, adv
 • ca  per si mateix, adv
 • es  per se, adv
 • es  por sí, adv
 • es  por sí mismo, adv

Definición
Significat literal: Per si mateix.

Nota

 • Expressió d'àmbit general.
  Exemple: La finalitat de l'article no és pas establir una suspensió per se dels càrrecs públics, sinó una suspensió explícita de garanties o de drets individuals vinculats exclusivament a fets de terrorisme.
periculum in mora periculum in mora

 • la  periculum in mora, n n
 • ca  perill de mora, n m
 • ca  perill de mora procesal, n m
 • ca  perill de retard, n m
 • ca  perill de retard processal, n m
 • es  peligro de mora, n m
 • es  peligro de mora procesal, n m

Definición
Significat literal: Perill en el retard.

Nota

 • Expressió pròpia del dret processal que fa referència a la necessitat d'establir mesures cautelars en previsió que el procediment judicial es retardi.
  Exemple: Segons el capítol 20/1702, els diputats i els oïdors de comptes, en cas d'haver tingut notícia que qualssevol drets generals o particulars de Catalunya havien estat inobservats, tenien acció i obligació de sortir en la seva defensa. Se'ls comminava a fer-ho en un termini de tres dies, que s'escurçava si hi havia periculum in mora.En cas d'omissió, incorrien en les mateixes penes dels contrafactors.
persona non grata persona non grata

 • la  persona non grata, n f
 • ca  persona no benvinguda, n f
 • es  persona no bienvenida, n f
 • es  persona non grata, n f

Definición
Significat literal: Persona indesitjable.

Nota

 • Expressió del dret internacional que fa referència al representant diplomàtic que no rep l'acceptació de l'estat receptor. En l'àmbit general també s'utilitza com a fórmula de condemna particular, generalment sense efectes jurídics.
  Exemple: El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el Govern de l'Estat per a declarar persona non grata l'ambaixador d'aquest país a l'Estat espanyol, juntament amb el personal diplomàtic i consular adscrit a matèries de seguretat, militars o altres que estigui fent activitats repressives de la comunitat del seu país resident a Espanya.
 • la  petitum, n n
 • ca  petició, n f
 • es  petición, n f

Definición
Significat literal: Petició.

Nota

 • Expressió d'àmbit general.
  Exemple: I no hi donarem suport, perquè allò que demanen --el petitum d'aquestes propostes de resolució--, que és justament demanar que es creïn línies d'ajuts i subvencions, això està complert, no diré que amb escreix, però amb suficient escreix.