Creativitat al poder: maneres de crear termes (I)

captura del video

Parlàvem fa un parell de Finestres neològiques dels manlleus, perquè sovint, quan pensem en terminologia i creació de mots, la primera idea que ens ve al cap és el manlleu. Hi ha vida, però, més enllà dels manlleus en el món de la terminologia. Molta vida, per sort. I és bo que sigui així, perquè la vitalitat d’una llengua depèn en gran mesura de la seva capacitat per a donar nom amb recursos propis a les noves realitats.

Aquí teniu, resumits i amb exemples, els principals recursos propis de creació de mots del català. Com que són una bona colla, ens hem vist obligats a partir-los en dues finestres, perquè pugueu assaborir-los de mica en mica. En aquest primer lliurament ens fixem en l'especialització, la metàfora, l'habilitació i la conversió, i en el segon parlarem de derivació, composició, composició culta i sintagmació.

Si ho voleu veure de manera ben gràfica, ho teniu resumit en aquest vídeo. I trobareu tots els exemples esmentats a la Neoloteca, el nostre diccionari de termes normalitzats, tot un niu de formes pròpies, al costat d’uns pocs manlleus.

1)    Especialització o extensió semàntica: Consisteix a adaptar el significat d’un mot de la llengua general al significat específic d’un àmbit, partint d’uns trets bàsics comuns.

Exemples:

 • baixar, captura [de pantalla], comunitat virtual, enllaç i fitxer, en informàtica
 • expressió gènica, en biologia
 • mercat, opció i ordre [de borsa], en economia i empresa

2)    Metàfora: Consisteix a utilitzar mots o expressions que literalment tenen un sentit per a expressar un altre sentit diferent, amb el qual, però, es pot establir una certa semblança o relació.

Exemples:

 • peatge de cordó i via pacificada, en mobilitat
 • informàtica en núvol i xarxa de zombis, en informàtica
 • àngel inversor i capital flotant, en economia

3)    Habilitació: Consisteix a donar una categoria lèxica diferent a un mot ja existent, sense canviar-ne cap morfema.

Exemples:

 • Els substantius cridat | cridada (del participi de cridar) i il·lícit (a partir de l’adjectiu il·lícit -a), en dret
 • El substantiu obert (del participi de obrir), en esports

4)    Conversió: Consisteix a donar una categoria lèxica diferent a una paraula ja existent per mitjà d’una adequació dels morfemes flexius, és a dir, dels morfemes que expressen gènere, nombre, temps, etc.

Exemples:

 • El verb clonar (del substantiu clon), en biologia
 • El verb adjuntar (de l'adjectiu adjunt), en informàtica
 • Els substantius atac (del verb atacar), refús (del verb refusar) i toc (del verb tocar), en esports