Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (04/10/2022)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

—63 termes normalitzats pel Consell Supervisor, que corresponen als àmbits dels audiovisuals (per exemple, programa de telerealitat, que substitueix la forma xou d’impacte difosa fins ara), la informàtica i les TIC (per exemple, big data [o dades massives] i ciència de dades) i l’economia i el comerç (compra per pànic, inversió d’impacte social, etc.). Els termes nous es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Neoloteca

Productes terminològics nous al Cercaterm

—La Terminologia de la vitivinicultura, elaborada pel TERMCAT. Conté 127 termes, amb equivalents en castellà (i, en el cas de les varietats vitivinícoles, també en francès i anglès) i amb definicions. (Per exemple, albarinyo i grau alcohòlic volumètric natural.)

—Els termes continguts a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 Avaluació de la conformitat. Requisits per al funcionament dels diferents tipus d’organismes que realitzen inspeccions. El TERMCAT ha fet la versió catalana d’aquesta norma, amb l'assessorament d'especialistes de la Secció Catalana de Metrologia de la Societat Catalana de Tecnologia. Es tracta de 10 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, inspecció.)

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—92 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 69 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, alerta meteorològica, en Física, i cambra d’eco, en les TIC.)
  • 19 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT, sobretot en l’àmbit d’Economia. Empresa. (Per exemple, teorema de la teranyina.)
  • 4 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, patata.)

Els termes nous o actualitzats es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments fets des de l’Optimot i pels nostres usuaris. Per exemple, s’ha afegit a totes les fitxes amb la denominació nansa que la forma principal és ansa (molt més estesa territorialment) i s’ha esmenat la presència de *a l’alçada de en totes les fitxes quan el sentit correspon a l’altura de (és a dir, equivalent a ‘al nivell de’; per exemple en ampit).