Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (09/05/2022)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

— 31 termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, que corresponen fonamentalment als àmbits de la seguretat alimentària (per exemple, prova d'exposició traçabilitat endavant) i de la sociologia (per exemple, alfabetització mediàtica i parentocràcia). Els termes nous es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Neoloteca

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

— 214 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 92 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, enfocament per apilament, en Arts, i pil-pil, en Alimentació. Gastronomia.)

• 112 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT, sobretot en els àmbits de Zoologia (per exemple, oriòlids) i d’Economia. Empresa (per exemple, mercat captiu).

• 20 d’actualitzats a partir d’un terme ja publicat que alertava sobre la necessitat d’actualització, la majoria d’Economia. Empresa. (Per exemple, sector parapúblic.)

Els termes nous o actualitzats es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves al Cercaterm

— 2 fitxes noves, que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm apunts terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. (Són les fitxes CRITERI Prediccions meteorològiques: Classificació i CRITERI inflació, deflació, hiperinflació, desinflació, biflació, reflació, estagflació o agroflació?). Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

— Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha esmenat la denominació *bec de Teclú amb la nova grafia bec de Teclu (perquè en la llengua original del nom propi, el romanès, és una paraula plana), s’ha eliminat l’equivalent anglès *carcinogen de la fitxa de cancerigen -ígena perquè no tenia el valor adjectival corresponent a la fitxa i s’ha esmenat en totes les definicions i notes la grafia *kWh a favor de kW h, amb espai entre els dos símbols (per exemple, a tarifa escalonada).