Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (17/01/2022)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm, que recull els últims materials preparats el 2021, incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous al Cercaterm

—El Diccionari de lingüística, elaborat per Manuel Pérez Saldanya, actualment en curs d’edició com a obra impresa, que ha estat cedit per l’autor. Conté més de 3.800 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, accent subjacent i organització figura/fons.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Segona edició del Diccionari de psiquiatria, elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT amb la col·laboració de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, partint d’una primera edició de l’any 2007. En aquesta nova edició s’hi han afegit 177 termes, procedents de la classificació d’etiquetes diagnòstiques del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l’Associació Americana de Psiquiatria. Actualment conté 971 termes, amb equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i amb definicions. (Per exemple, aferrament insegur i teràpia d’atenció plena.)

—Ampliació del Diccionari de la COVID-19, elaborat pel TERMCAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. En aquesta ampliació s’hi han afegit 90 termes nous referits a fàrmacs i vacunes contra la malaltia. (Per exemple, vacuna anti COVID-19.)  

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

—98 termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, que corresponen a àmbits molt diversos, com ara l’agricultura (per exemple, agrovoltaisme), la dansa (allongé), els esports (parkour), la lingüística (reintegracionisme), les matemàtiques (googol), la salut (vial multidosi) i la zoologia (espurna voladora). Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Neoloteca. 

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—56 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 21 de nous elaborats pel TERMCAT en l’àmbit de les Ciències de la Terra. (Per exemple, hidrocarbur aromàtic policíclic i llevantada.)

• 35 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització, tots pertanyents a l’àmbit del Dret. (Per exemple, bon veïnatge i punt de connexió.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals a la Neoloteca i el Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de les observacions de les lingüistes de l’Optimot o els suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’han esmenat en unes quantes llengües les formes corresponents a l’equivalent anglès immunosorbent, que no fa referència a la immunoabsorció sinó a la immunoadsorció. (És el cas de immunoadsorbent en comptes de *immunoabsorbent i de diversos equivalents de enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida.)