Back to top
  • ca  mediació, n f

Definició
Procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial pensat per a facilitar la comunicació entre dues o més parts en conflicte mitjançant el suport d'un mediador, amb l'objectiu que les parts gestionin per elles mateixes una solució a les seves diferències.

Nota

  • 1. La mediació pretén evitar l'obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als processos ja iniciats o reduir-ne l'abast.
  • 2. La mediació es pot aplicar en diferents àmbits: familiar, escolar, comunitari, laboral, intercultural, justícia juvenil, entre d'altres.
  • ca  migrant, n m, f

Definició
Persona que es desplaça d'un territori a un altre per establir-s'hi d'una manera temporal o permanent.

Nota

  • 1. Els migrants es divideixen en emigrants i en immigrants, segons si es pren com a referència el país d'on han marxat o bé el país on han arribat, respectivament.
  • 2. En el context de la Unió Europea, es considera migrant la persona que estableix la residència habitual en un país de la Unió per un període mínim de dotze mesos o la persona que deixa de tenir la residència habitual en un país de la Unió per un període mínim de dotze mesos.
  • ca  minoria, n f

Definició
Grup racial, ètnic o cultural proporcionalment petit o bé no dominant en una població i que sovint presenta posicions globals específiques en l'estructura social i envers el poder.