Back to top
 • ca  identitat, n f

Definició
Conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa.

Nota

 • La identitat integra passat, present i projecte de futur.
 • ca  igualtat, n f

Definició
Condició de les persones que gaudeixen dels mateixos drets i tenen els mateixos deures.

Nota

 • 1. La igualtat és un principi del dret internacional dels drets humans.
 • 2. Els estats han de garantir als ciutadans la igualtat davant la llei.
 • ca  immigrant, n m, f

Definició
Persona que arriba a un territori per establir-s'hi.

Nota

 • En el context de la Unió Europea, es considera immigrant la persona que estableix la residència habitual en un estat membre durant un període mínim de dotze mesos.
 • ca  inclusió social, n f

Definició
Situació resultant de les accions adreçades a acceptar en la societat una persona o un col·lectiu en risc o en situació d'exclusió social, la qual cosa inclou la participació plena en la vida social, econòmica i cultural de la societat en què viu.
integració social integració social

 • ca  integració social, n f

Definició
Procés d'adaptació cultural que comporta un ajustament mutu dels diferents grups i persones, a través del qual una societat s'organitza.
 • ca  interculturalitat, n f

Definició
Situació d'una societat en què les diferents cultures que hi conviuen s'interrelacionen i s'enriqueixen mútuament.
 • ca  interrelació, n f

Definició
Relació mútua entre les persones o els grups que formen una comunitat o una societat.