Back to top
  • ca  deure, n m

Definició
Allò que una persona ha de fer per obligació moral.
  • ca  diàspora, n f

Definició
Dispersió d'un grup ètnic, religiós o cultural fora del seu lloc originari.
  • ca  discriminació, n f

Definició
Tracte desfavorable, d'inferioritat o excloent, que una persona o un col·lectiu dona a una altra persona o col·lectiu en un determinat àmbit per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, ideologia, edat, cultura, religió, opció sexual o d'altres, el qual limita o anul·la el gaudi o l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats fonamentals en igualtat en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol àmbit de la vida pública.
  • ca  diversitat, n f

Definició
Qualitat d'una societat d'estar formada per persones i col·lectius diferents amb relació a factors físics, genètics, culturals o personals.
  • ca  dret, n m

Definició
Facultat d'actuar d'acord amb una norma moral o legal i d'exigir allò que és de justícia.