Actualització del Cercaterm (02/11/2022)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—El Diccionari de dansa clàssica, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració de l’Institut del Teatre i l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell. Conté 213 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès, amb definicions i sovint amb notes complementàries, a més d’una trentena d’il·lustracions. (Per exemple, 2a posició o sabatilla de mitja punta.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats

—Actualització del Diccionari de sociologia i ciències socials, una obra del TERMCAT en curs d’elaboració publicada en una primera entrega l’any 2019. En aquesta actualització s’hi han afegit 171 termes, relatius sobretot a les classes, els grups i les categories socials, a més de completar-ne i actualitzar-ne de ja existents. Ara el diccionari conté 2.191 termes, amb equivalents en castellà i anglès i sovint en francès, i amb definició. (Per exemple, classe creativa o sistema de castes.)

—Tercera edició de la Terminologia dels instruments musicals, elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració de l’Amical Wikimedia, l’Escola Superior de Música de Catalunya i el Museu de la Música de Barcelona l’any 2015. En aquesta nova edició s’hi han afegit 45 termes, relatius al piano. Ara el diccionari conté 384 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i sovint en italià, i amb definició. (Per exemple, barra de sordina o pedal celeste.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—51 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 50 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, coneixement del client, en Economia, i titulat | titulada, en Pedagogia. Empresa.)
  • 1 d’actualitzat a partir d’un terme ja publicat que alertava sobre la necessitat d’actualització. (És la fitxa acàlef cresp.)

Els termes nous o actualitzats es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves

—1 fitxa nova, que resumeix i adapta al format de fitxa del Cercaterm un apunt terminològic publicat prèviament al web del TERMCAT. És la fitxa CRITERI planter, plantilla o pedrera? Aquesta fitxa de criteri també es pot consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments fets per l’Optimot, per especialistes que col·laboren amb el TERMCAT i per usuaris del Cercaterm. Per exemple, s’han modificat els equivalents anglesos de flux de dades, per evitar la confusió amb corrent de dades, i s’ha esmenat la definició de psicooncologia.