Back to top
à la seconde [fr] à la seconde [fr]

Posicions i direccions

 • ca  a la segona, adv
 • ca  à la seconde [fr], adv sin. compl.
 • es  à la seconde, adv
 • fr  à la seconde, adv
 • en  à la seconde, adv

Posicions i direccions

Definició
Manera d'executar una posició o un moviment amb la cama o el braç al costat del cos.

Nota

 • 1. Per exemple, es poden executar a la segona moviments com el développé o el battement tendu.
 • 2. Algunes escoles de dansa clàssica també utilitzen el terme a la segona per a fer referència a la manera d'executar un pas fent un desplaçament lateral.
a la segona a la segona

Posicions i direccions

 • ca  a la segona, adv
 • ca  à la seconde [fr], adv sin. compl.
 • es  à la seconde, adv
 • fr  à la seconde, adv
 • en  à la seconde, adv

Posicions i direccions

Definició
Manera d'executar una posició o un moviment amb la cama o el braç al costat del cos.

Nota

 • 1. Per exemple, es poden executar a la segona moviments com el développé o el battement tendu.
 • 2. Algunes escoles de dansa clàssica també utilitzen el terme a la segona per a fer referència a la manera d'executar un pas fent un desplaçament lateral.
a peu pla a peu pla

Posicions i direccions

 • ca  a peu pla, adv
 • es  a pie plano, adv
 • fr  à pied plat, adv
 • fr  à plat, adv
 • fr  sur pied plat, adv
 • en  on flat foot, adv

Posicions i direccions

Definició
Manera d'executar una posició, un moviment o un pas amb tota la planta del peu de la cama de suport o dels dos peus en contacte amb el terra, tant l'avantpeu com el taló.
 • ca  a terra, adv
 • ca  à terre [fr], adv sin. compl.
 • es  à terre, adv
 • fr  à terre, adv
 • en  à terre, adv
 • en  on the floor, adv

Conceptes generals

Definició
Manera d'executar un pas o un moviment mantenint la punta dels dits de la cama de treball en contacte amb el terra.

Nota

 • Els passos o moviments que s'executen a terra s'oposen als passos o moviments executats en l'aire.
à terre [fr] à terre [fr]

Conceptes generals

 • ca  a terra, adv
 • ca  à terre [fr], adv sin. compl.
 • es  à terre, adv
 • fr  à terre, adv
 • en  à terre, adv
 • en  on the floor, adv

Conceptes generals

Definició
Manera d'executar un pas o un moviment mantenint la punta dels dits de la cama de treball en contacte amb el terra.

Nota

 • Els passos o moviments que s'executen a terra s'oposen als passos o moviments executats en l'aire.
adagi adagi

Conceptes generals, Treball escènic

 • ca  adagi, n m
 • ca  adagio [it], n m sin. compl.
 • es  adagio, n m
 • fr  adage, n m
 • fr  adagio, n m
 • en  adage, n
 • en  adagio, n

Conceptes generals, Treball escènic

Definició
Combinació de passos i moviments executats a velocitat lenta, que cal dur a terme amb control de l'equilibri, elegància i fluïdesa, i inclou sovint el sosteniment de les cames a gran altura.

Nota

 • L'adagi pot formar part d'una classe de dansa clàssica, generalment de la segona part, com a exercicis al centre, o bé pot formar part de l'estructura d'un ballet o d'un pas de dos.
adagio [it] adagio [it]

Conceptes generals, Treball escènic

 • ca  adagi, n m
 • ca  adagio [it], n m sin. compl.
 • es  adagio, n m
 • fr  adage, n m
 • fr  adagio, n m
 • en  adage, n
 • en  adagio, n

Conceptes generals, Treball escènic

Definició
Combinació de passos i moviments executats a velocitat lenta, que cal dur a terme amb control de l'equilibri, elegància i fluïdesa, i inclou sovint el sosteniment de les cames a gran altura.

Nota

 • L'adagi pot formar part d'una classe de dansa clàssica, generalment de la segona part, com a exercicis al centre, o bé pot formar part de l'estructura d'un ballet o d'un pas de dos.
allegro [it] allegro [it]

Conceptes generals

 • ca  allegro [it], n m
 • es  allegro, n m
 • fr  allegro, n m
 • fr  allégro, n m var. ling.
 • en  allegro, n

Conceptes generals

Definició
Combinació de salts, sovint amb l'acompanyament de passos i girs, executats amb ritme viu, que cal dur a terme amb agilitat i precisió.

Nota

 • Es distingeix el petit allegro, que inclou petits salts i batterie, del grand allegro, que inclou grans salts, més amples i alts.
allongé [fr] allongé [fr]

Passos i moviments, Z. Fitxes il·lustrades

 • ca  allongé [fr], n m
 • es  allongé, n m
 • fr  allongé, n m
 • en  allongé, n

Passos i moviments, Z. Fitxes il·lustrades

Definició
Moviment consistent a allargar una extremitat, especialment a allargar el braç a partir d'una posició arrodonida, acompanyat generalment d'un moviment del tors i del cap.

Nota

 • La denominació allongé prové del verb francès allonger, que significa 'allargar'.
arabesc arabesc

Posicions i direccions, Z. Fitxes il·lustrades

 • ca  arabesque [fr], n m
 • ca  arabesc, n m sin. compl.
 • es  arabesco, n m
 • es  arabesque, n m
 • fr  arabesque, n f
 • en  arabesque, n

Posicions i direccions, Z. Fitxes il·lustrades

Definició
Posició en què la cama de treball està estirada darrere del cos, acompanyada de posicions concretes de braços.

Nota

 • 1. Es distingeixen diferents tipus d'arabesque en funció de la posició dels braços i la direcció del cos.
 • 2. La denominació arabesque es basa en el fet que la línia del cos en aquesta posició pot recordar les línies de la decoració artística consistent en espirals i línies retorçades i entrecreuades pròpies de l'art islàmic, que rep el nom de arabesque en francès (arabesc en català), de l'italià arabesco.