Actualització del Cercaterm (21/12/2021)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm, que serà també l’última del 2021, incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—El Diccionari de seguretat alimentària, elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Conté 507 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, anàlisi de perills i punts de control crític i criteri microbiològic.)

—El Diccionari de formatges, elaborat pel TERMCAT. Conté 77 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, danablú i munster.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—24 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 23 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, flocatge, en Construcció, i schubertíada, en Música.)

• 1 de nou elaborat per altres àrees terminològiques del TERMCAT. (És la fitxa jugador de futbolgolf | jugadora de futbolgolf, en Esport.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves i actualitzades

—1 fitxa nova, que resumeix i adapta al format de fitxa del Cercaterm un apunt terminològic publicat prèviament al web del TERMCAT (CRITERI futbolgolf o futbol golf?; futgolf o footgolf?). Aquesta fitxa de criteri també es pot consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de les observacions de les lingüistes de l’Optimot o els suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha corregit la forma *hidrostàtica a favor de hidroestàtica, d’acord amb el criteri actual de l’IEC d’escriure completa la segona part d’un compost o la base d’un derivat quan coincideixen amb una paraula catalana, i s’ha introduït en diverses fitxes la forma aforament amb el sentit del nombre màxim de persones admeses en un espai determinat, seguint les modificacions introduïdes en el diccionari normatiu.

Que tingueu uns dies de Nadal tranquils i feliços, a recer de la covid!