Actualització del Cercaterm i la Neoloteca (11/07/2017)

cercaterm

Les darreres actualitzacions del Cercaterm i la Neoloteca inclouen les novetats següents:

Productes terminològics nous al Cercaterm:

—El Diccionari d’enginyeria civil, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana l’any 2005, amb la revisió del TERMCAT. Conté 3.743 termes, amb equivalents en castellà i anglès i amb definició, a més d’informació enciclopèdica complementària en uns quants casos. (Amb termes com, per exemple, mur pantalla i ferm.)

 

El quadríptic De cap a l’aigua: Lèxic de natació: Nedem en català!, elaborat conjuntament pel Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el TERMCAT. Conté 37 termes relatius a l’aprenentatge de la natació, amb definció. (Amb termes com, per exemple, croqueta i tirar-se de bomba.)

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Actualització semestral de la versió de treball del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT), que elaboren l’Institut d’Estudis Catalans, la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT prenent com a base la segona edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina. En aquesta actualització, que té 72.784 fitxes, s’hi han incorporat termes relatius als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals i també a la cronicitat, a més de modificacions diverses. (Per exemple, amnèsia posttraumàtica i hospital de dia.)

Fitxes de termes normalitzats noves al Cercaterm i a la Neoloteca

—5 fitxes de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, que pertanyen als àmbits de la biologia i del medi ambient i l’ecologia. Concretament, hi ha 1 fitxa de biologia (cribratge d’alt contingut) i 4 de medi ambient i ecologia (per exemple, parament i parany fotogràfic). Aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Neoloteca.

Fitxes de criteris noves al Cercaterm

—2 fitxes noves que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. (Són les fitxes CRITERI Epigenètica o epigenoma? i CRITERI Vegetarianisme, vegetarisme, flexitarianisme, vegetalisme o veganisme?) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—459 termes de l’àmbit de la química agrícola, amb equivalents en castellà i anglès, elaborats a partir de la llista andorrana de 2013 sobre substàncies actives no permeses en els conreus, amb revisió dels noms catalans a càrrec del TERMCAT. (Per exemple, azinfòs d’etil i diazinon.)

—62 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 47 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, calquet, en Medi ambient i en Indústria, i gàrum, en Gastronomia.)

• 11 de nous elaborats per altres àrees del TERMCAT amb motiu de treballs en àmbits concrets. (Per exemple, petjada digital, en Societat de la informació.)

• 4 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, quinoa, en Botànica.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

 

Aplicació de correccions al Cercaterm

—Correcció i compleció de les dades de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments d’usuaris externs. (Per exemple, s’ha afegit CEO com a sigla de conseller delegat | consellera delegada, tant en català, com en castellà i anglès.)