Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  digital, adj
 • es  digital, adj
 • en  digital, adj

<Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades>

Definició
Que té relació amb els mitjans informàtics o amb internet, especialment des del punt de vista del desenvolupament, la formació, la gestió o la comunicació.

Nota

 • 1. Actualment, l'adjectiu digital és un dels més utilitzats per a indicar la relació amb els mitjans informàtics i internet; s'ha anat imposant a electrònic -a, que havia estat l'adjectiu més habitual inicialment. Apareix en denominacions com ara màrqueting digital, alfabetisme digital, bretxa digital, immigrant digital o transformació digital.
 • 2. En anglès, la forma prefixada e- (procedent de electronic) té sovint aquest mateix valor.
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de la forma prefixada ciber- i dels adjectius digital, electrònic -a, virtual i en línia:

  S'aproven la forma prefixada ciber- i els adjectius digital, electrònic -a, virtual i en línia amb els significats de l'àmbit tecnològic recollits a les fitxes corresponents, propers però amb matisos distintius, d'acord amb les observacions següents:

  La forma prefixada ciber- i els adjectius digital, electrònic -a, virtual i en línia s'utilitzen en català (igual que les denominacions anàlogues en altres llengües) referits als mitjans informàtics o a internet. És un significat procedent dels usos de l'anglès, però que pot considerar-se adequat també en català a partir del sentit recte que tenen aquestes formes (o els mots que les han originades, en el cas de ciber- i en línia) en la llengua general.

  L'anglès, a banda de les denominacions paral·leles cyber-, digital, electronic, virtual i online, també utilitza amb aquest mateix significat la forma prefixada e- (procedent de l'adjectiu electronic). Mentre que la forma prefixada anglesa e-, però, té realment un sentit genèric actualment i sol ser adequada en la formació de la majoria de substantius relacionats amb els mitjans informàtics o amb internet, la resta de formes s'han anat especialitzant, probablement d'acord amb el significat originari amb què es van crear. Així, per exemple, la forma ciber- ha quedat vinculada sobretot amb la seguretat informàtica, i l'adjectiu electrònic -a, que inicialment havia estat l'adjectiu més utilitzat, actualment s'associa sobretot amb l'emmagatzematge i la transmissió de dades, la gestió i la comercialització.

  La proposta de significats aprovada aquí pel Consell Supervisor és una sistematització dels usos habituals actualment en català i en la resta de llengües, i es considera que pot resultar útil a l'hora de triar una solució o una altra en la formació de nous termes.

  [Acta 609, 20 de juliol de 2016]