Economia i patrimoni

Execució

Execució pressupostos TERMCAT 2023:

Gener - Febrer - Març - Abril - Maig - Juny - Juliol - Agost - Setembre (pdf)
Gener - Febrer - Març - Abril - Maig - Juny - Juliol - Agost - Setembre (xlsx)

Execució pressupostos TERMCAT 2022:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre  (pdf) (ods)
Segon trimestre  (pdf) (ods)
Primer trimestre  (pdf) (ods)

Execució pressupostos TERMCAT 2021:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre  (pdf) (ods)
Segon trimestre  (pdf) (ods)
Primer trimestre  (pdf) (ods)

Execució pressupostos TERMCAT 2020:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre  (pdf) (ods)
Segon trimestre  (pdf) (ods)
Primer trimestre  (pdf) (ods)

Execució pressupostos TERMCAT 2019:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre  (pdf) (ods)
Segon trimestre  (pdf) (ods)
Primer trimestre  (pdf) (ods)

Execució pressupostos TERMCAT 2018:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre  (pdf) (ods)
Segon trimestre  (pdf) (ods)
Primer trimestre  (pdf) (ods)

Execució pressupostos TERMCAT 2017:

Quart trimestre  (pdf) (ods)
Tercer trimestre (pdf) (ods)
Segon trimestre (pdf) (ods)
Primer trimestre (pdf) (ods)

Publicitat institucional

El TERMCAT no ha dut a terme campanyes de publicitat institucional.

Gestió del patrimoni