Organització institucional i estructura administrativa

Presentació

El Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.

La missió del TERMCAT és coordinar l'activitat terminològica en llengua catalana, mitjançant la prestació de serveis de qualitat, la creació de productes terminològics i la normalització de neologismes, per garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d'activitat i per afavorir-ne l'ús.

El TERMCAT és regit per un Consell de Direcció amb representants dels ens consorciats. La normalització terminològica, és a dir, la fixació de les noves propostes terminològiques necessàries per al desenvolupament del coneixement en els diversos àmbits d'especialitat, es duu a terme per mitjà del Consell Supervisor, un organisme col·legiat en què la participació de diversos membres de l'Institut d'Estudis Catalans i la presidència d'un membre de la seva Secció Filològica garanteixen l'encaix adequat d'aquesta tasca amb el conjunt de l'activitat codificadora en llengua catalana.

El TERMCAT té també una reconeguda trajectòria en l'àmbit internacional, i participa regularment en les xarxes de col·laboració terminològica multilingüe.

Equip humà

Organigrama

 

organigrama

Consell de Direcció

El Consell de Direcció del TERMCAT està integrat per representants de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

La composició actual del Consell de Direcció és la següent:

 • Francesc Xavier Vila Moreno, president
  Secretaria de Política Lingüística
 • M. Teresa Cabré i Castellví, vicepresidenta
  Institut d'Estudis Catalans
 • Jordi Bover i Salvadó
  TERMCAT
 • Elvira Riera Gil
  Secretaria de Política Lingüística
 • Mila Segarra i Neira
  Institut d'Estudis Catalans
 • Andreu Freixes González
  Departament d'Educació
 • Xavier Roger Anglada
  Departament d'Empresa i Treball
 • Marina Massaguer Comes
  Departament de Recerca i Universitats
 • Pilar López Martínez
  Consorci per a la Normalització Lingüística

Consell Supervisor

El Consell Supervisor del TERMCAT és un òrgan permanent i col·legiat, que es reuneix quinzenalment per estudiar els dossiers de normalització corresponents als casos terminològics que s'han de normalitzar, o per aprovar els documents de criteris lingüístics aplicables al treball terminològic.

La composició actual del Consell Supervisor és la següent:

Membres permanents

 • Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica
  M. Teresa Cabré i Castellví, presidenta
 • Institut d'Estudis Catalans
  Pere Montalat Buscató
 • Institut d'Estudis Catalans
  Andreu Domingo Valls 
 • TERMCAT
  Jordi Bover i Salvadó
 • TERMCAT
  Joan Rebagliato Nadal

Membres adscrits

A proposta de la presidenta del Consell Supervisor i del director del TERMCAT són assessors adscrits del Consell Supervisor:

 • Joan Nunes Alonso
  Doctor en Geografia
 • Carles Riera i Fonts
  Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Farmàcia i Teologia

Assessors geolingüístics

A proposta de la presidenta de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i del director del TERMCAT són assessors geolingüístics externs del Consell Supervisor:

 • Maria Josep Cuenca i Ordiñana
  Doctora en Filologia Catalana
 • Ramon Sistac i Vicén
  Doctor en Filologia Catalana
 • Joan Veny i Clar
  Doctor en Filologia Catalana

Secretaria

 • TERMCAT
  Dolors Montes i Pérez

 

Presidents del Consell Supervisor al llarg dels anys:

 • Joan Bastardas i Parera (1986 - 1990)
 • Joan Veny i Clar (1990 - 1993)
 • Carles Miralles i Solà (1993 - 1995)
 • Josep Moran i Ocerinjauregui (1996 - 1999)
 • Joan Martí i Castell (1999 - 2002)
 • Joan Veny i Clar (2002 - 2014)
 • Albert Jané i Riera (2015 - 2019)
   
 • M. Teresa Cabré i Castellví (2020 - )